Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Bez DPH: 627,27 Kč S DPH: 690,00 Kč
Autor:

Martin Kopecký

ISBN: 978-80-7400-820-7
Počet stran: 576
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: PU113
Datum vydání: 22.3.2021
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické zkušenosti autora. Ačkoli se rozsah od prvního vydání příliš neliší, nová kniha reaguje na změny v právních předpisech a judikatuře, ke kterým v mezidobí došlo. Na více než pěti stech stranách čtenáře detailně seznamuje s celou obecnou částí správního práva. Autor vedle výkladů o základních institutech a pojmech oboru přináší i výklad o organizaci veřejné správy a její činnosti, o správním trestání a nepomíjí ani oblast správního řízení a správního soudnictví. Stranou pozornosti nezůstávají kontrolní mechanismy a jednotlivé úseky správního práva a autor se nevyhýbá ani jeho problémům a úskalím. Výklad je vhodně a ilustrativně doplněn četnými příklady z praxe, které napomáhají lepšímu porozumění rozsáhlé problematiky. Výsledkem je zdařilá učebnice vhodná pro přípravu ke zkouškám ze správního práva na právnických fakultách i na školách neprávnických. Vedle studentů ji ocení i odborníci z oblasti veřejné správy, úředníci správních orgánů, soudci správních soudů i advokáti specializovaní na správní právo.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy