Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Bez DPH: 1 354,55 Kč S DPH: 1 490,00 Kč
Autor:

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo

ISBN: 978-80-7400-607-4
Počet stran: 852
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ175
Datum vydání: 22.7.2016
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje tento komentář na poslední novely správního řádu, resp. na změny v dalších zákonech, na které se v textu komentáře odkazuje. Zohledňovány jsou v něm nejen nové zkušenosti s praktickým vedením správních řízení, ale například též nejnovější soudní judikatura, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu, ale v řadě případů i soudů krajských. Ta vnesla nové světlo na řadu ustanovení správního řádu, ať jde o problematiku podjatosti, doručování, podkladů pro vydání rozhodnutí, opravných prostředků, zvláštních typů řízení, opatření obecné povahy apod. Současně komentář zohledňuje i další poznatky právní vědy a poukazuje na některé nově vydané publikace. Komentář je určen nejen úředním osobám, které provádí úkony podle správního řádu, ale rovněž všem, s kým je nebo může být vedeno správní řízení (popř. prováděn jiný úkon podle správního řádu) či studentům škol, které se věnují veřejné správě. Jsme přesvědčeni, že tento komentář může být přínosem pro odbornou i laickou veřejnost a pomůže všem, kdo správní řád aplikují i těm, vůči nimž je aplikován.

Klíčová slova

správní orgány činnost, správní orgány příslušnost, účastníci řízení
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu