Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Správní řád. Komentář. 6. vydání

Bez DPH: 1 536,36 Kč S DPH: 1 690,00 Kč
Autor:

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo

ISBN: 978-80-7400-751-4
Počet stran: 1048
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ194
Datum vydání: 20.9.2019
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ustanoveních zákona. Aktualizován je nejenom správní řád samotný, ale jak shora uvedeno, i odkazy na předchozí přestupkový zákon. Zohledněny jsou novely správního řádu související se změnou stavebního zákona či přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.Rozšířena je související judikatura, zejména judikatura Nejvyššího správního soudu. Již předchozí vydání komentáře řešilo řadu sporných ustanovení a institutů správního řádu, v některých případech došlo k názorovým posunům odborné veřejnosti a i praxe začala nacházet řešení pro celou řadu nejasností výkladu, které nové vydání publikace neponechává stranou.

Klíčová slova

správní řízení, správní právo, správní řád
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy