Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Správní trestání z hlediska praxe a judikatury.

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

David Bohadlo, J. Potěšil, J. Potměšil

ISBN: 978-80-7400-413-1
Počet stran: 224
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP74
Datum vydání: 12.7.2013
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Výraznému fenoménu veřejné správy, kterým je její oprávnění projednávat a rozhodovat ve věcech správních deliktů a ukládat za ně sankce, se věnuje tato publikace.

Absence právní úpravy správního práva trestního je dlouhodobě kritizovaným nedostatkem oblasti správního trestání. Autorskou ambicí při tvorbě publikace nebyl komplexní teoretický rozbor dané problematiky, nýbrž záměr zprostředkovat čtenáři praktickým způsobem stěžejní závěry a požadavky judikatury v oblasti správního trestání. Autoři, vycházejíc z vlastní praxe, se pokusili zachytit palčivé problémy správní praxe, doplnili je o požadavky právní úpravy a o judikaturu, která právní úpravu v řadě případů doplňuje a dotváří. Z výše uvedeného obsahu vyplývá, že publikace se tak pokouší o ucelený pohled na zkoumanou problematiku zahrnující sféru veřejné správy a správního soudnictví.


Kniha je určena nejenom úředníkům veřejné správy, ale široké odborné veřejnosti, které se oblast správního práva dotýká. Užitečným zdrojem informací může být pro advokáty, studující vysokých škol a praktikující širokou veřejnost.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy