Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Srovnávací reklama

Bez DPH: 318,18 Kč S DPH: 350,00 Kč
Autor:

Ondřej Hruda

ISBN: 978-80-7400-561-9
Počet stran: 152
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI82
Datum vydání: 20.10.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace se v českém prostředí poprvé komplexně zabývá srovnávací reklamou. Podrobně objasňuje její problematiku a vykládá podmínky, za jejichž splnění je srovnávací reklama dovolena, a to včetně uvedení do kontextu s evropským právem.
Kniha obsahuje odkazy na desítky českých a zahraničních soudních rozhodnutí a rozsudků Soudního dvora EU. Výklad je podložen množstvím praktických ukázek a příkladů.
V souladu s tezí, že „respektování pravidel a řádu patří spíš k podmínkám opravdové kreativity než k jejím překážkám,“ je publikace určena pro všechny, kdo srovnávací reklamu využívají při své soutěžní činnosti. Může rovněž sloužit jako pomůcka pro advokáty, soudce a jiné právníky, kteří se se srovnávací reklamou setkávají ve své praxi, popřípadě studenty právnických fakult a další, kteří se zajímají o reklamu. Podnětná bude rovněž pro ty, kdo reklamu tvoří či zadávají.

Autor publikace, soudce Ondřej Hruda, našemu nakladatelství poskytl rozhovor, ve kterém například říká: „Nemyslím si, že by srovnávací reklama byl ten nejdůležitější právní institut, nicméně je to právní institut velmi zábavný – patrně svého partnera neprávníka více zaujmete tím, jak britský soud srovnání cen letenek doplněné textem ‚Expensive BA----ds‘ posoudil jako ‚upřímnou srovnávací reklamu‘, než například popisem fúze.“ Celé interview najdete na našem blogu.

Doc. JUDr. JOSEF KOTÁSEK, Ph.D., z katedry obchodního práva Právnické fakulty MU Brno uvedl v recenzi uveřejněné v časopise Bulletin advokacie (09/2016) mimo jiné následující: „SROVNÁVACÍ REKLAMA od Ondřeje Hrudy je výsledkem pečlivé a systematické práce, kterou ocení každý právník se zájmem o oblast nekalé soutěže. Ondřej Hruda pro českého čtenáře přehledně uspořádal soudní judikaturu (zejména německou a rakouskou) a podal doktrinální závěry způsobem, který bude vyhovovat i praktičtěji zaměřeným čtenářům a studentům.“ Celou recenzi naleznete na našem blogu.

Klíčová slova

srovnávací reklama, regulace reklamy, nekalá soutěž
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy