Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY SE ZAMĚŘENÍM NA JEHO NABÝVÁNÍ

17. března 2020 (9.00–12.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Hugo Körbl

Je samostatným advokátem. Ve své koncipientské praxi se specializoval především na obchodní právo. Coby advokát se věnuje zejména problematice cizinců v České republice, pobytovým režimům cizinců a problematice státního občanství České republiky, a to i ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky. V roce 2019 byl vydán jeho komentář k zákonu o státním občanství.

Obsah semináře

 

Dozvíte se, co to státní občanství je, a ve stručnosti i jaké jsou pobytové režimy cizinců. Při vymezení státního občanství projdeme významná soudní rozhodnutí a jednotlivé zásady, které se pro problematiku státního občanství uplatňují. Podíváme se na stále relativně novou právní úpravu, na aktuální judikaturu i na problémy, které již v praxi vyvstaly, a na jejich řešení. Probereme aktuální tendence správních orgánů zabývající se problematikou českého občanství.

 

Podíváme se na jednotlivé způsoby nabytí českého občanství. Zaměříme se přitom na nabytí českého občanství udělením. Prakticky projdeme jednotlivé podmínky, které je třeba splnit pro nabytí českého občanství jeho udělením. Dozvíte se, co všechno je třeba doložit k žádosti o nabytí českého občanství udělením, a dozvíte se, kdy, kde a jak se o udělení českého občanství žádá.

 

Projdeme si otázku pozbývání českého občanství a otázku osvědčení českého občanství.

Cíl semináře

Cílem semináře je probrat problematiku státního občanství obecně, a to i s přihlédnutím na nejvýznamnější soudní rozhodnutí v této oblasti. Následně probrat problematiku občanství České republiky, a to i s ohledem na stále relativně novou právní úpravu. Ambicí semináře je projít jednotlivé způsoby nabývání českého občanství a zaměřit se přitom na nabývání českého občanství jeho udělením, a to především na jednotlivé podmínky, jejichž splnění je po žadatelích vyžadováno. Seminář bude reflektovat aktuální judikaturu i aktuální návrhy změn legislativy.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen všem právníkům, kteří se ve své praxi zabývají otázkami státního občanství České republiky. Seminář může být přínosem i pro ty, kteří poskytují poradenství cizincům majícím zájem o nabytí českého občanství. Seminář by mohl pomoci i úředníkům či i soudcům, kteří se s otázkami spojenými s českým státním občanstvím, zejména s jeho nabýváním, ve své práci setkávají.