Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného, 2. vydání

Bez DPH: 400,00 Kč S DPH: 440,00 Kč
Autor:

Jiří Říha

ISBN: 978-80-7400-263-2
Počet stran: 120
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: SK36
Datum vydání: 1.2.2012
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Nové vydání učební pomůcky pro studium trestního práva hmotného navazuje na texty učebnic z oboru trestního práva hmotného a zachycuje vztahy vykládaných pojmů do tabulek, schémat a bodů. Druhé vydání především reaguje na legislativní změny v podobě přijetí nového trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (zákon č. 418/2011 Sb.). Reagovat bylo třeba na zavedení nových institutů, resp. na významné změny v chápání některých pojmů. Podrobněji oproti prvnímu vydání jsou rozpracovány i některé znaky, u nichž k významnějším změnám nedošlo (např. kauzální nexus).

Publikace je určena především studentům právnických fakult, kteří si opakují vědomosti získané při přednáškách a při studiu učebnic, resp. kteří se připravují ke zkouškám z oboru trestního práva hmotného.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu