Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Trestání delikventní mládeže

Bez DPH: 490,91 Kč S DPH: 540,00 Kč
Autor:

Jana Hulmáková

ISBN: 978-80-7400-450-6
Počet stran: 256
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI57
Datum vydání: 15.5.2013
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Předkládaná monografie přináší ucelené, aktuální zpracování problematiky sankcí, ukládaných delikventní mládeži, včetně sankcí neformálních – odklonů v trestním řízení.

Tato publikace:
* Se zabývá rozborem právní úpravy sankcí v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, včetně řešení aktuálních výkladových a aplikačních problémů v praxi
* Přináší výklad v kontextu principů, obsažených ve významných mezinárodních dokumentech z této oblasti, a ve srovnání s vybranými zahraničními právními úpravami
* Věnuje se rovněž zpracování aktuálních poznatků zahraničních i českých výzkumů, zaměřených na účinnost jednotlivých druhů sankcí pro mládež, a to především z hlediska recidivy
* Je určena široké právnické veřejnosti – zejména pak soudcům, státním zástupcům, probačním úředníkům a dalším odborníkům
* Může být přínosem též pro studenty práv, sociální práce a dalších souvisejících oborů
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy