+420 273 139 219 beck@beck.cz

Trestní právo daňové

Příručky | 312 stran | vydáno 01. 10. 2020
Více Méně
  • 590 Kč s DPH 536,36 Kč bez DPH

Skladem

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. Čtenáři je srozumitelným způsobem poskytnut vhled do... Více

Související tituly

Související tituly

Více o titulu

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. Čtenáři je srozumitelným způsobem poskytnut vhled do tématu daňových trestných činů. Publikace kategorizuje jednotlivé typy daňových trestných činů. Na základě judikatury osvětluje způsoby jejich postihu, a to nejenom v rovině trestní, ale i v rovině správního soudnictví. Zvláštní pozornost je přitom věnována rozdílnosti v postihu daňových podvodů v oblasti trestní a daňové.

Z recenzního posudku JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D., předsedy Nejvyššího soudu, uveřejněném v Bulletinu advokacie č. 11/2020:

Je evidentní, že v případě autorů publikace se jedná o odborníky z praxe, kteří se daňovou kriminalitou a všemi jejími aspekty zabývají značnou dobu, a to velmi podrobně. Kniha je napsána velice čtivě. Ze samotného textu je zřejmé, že autoři ji vytvářeli nejen pro právníky zabývající se trestním právem, ale i pro další profese, jako jsou ekonomové, účetní, daňoví poradci atd., jelikož na samý úvod velice instruktivně vysvětlují odbornou terminologii takovým způsobem, že je lehce pochopitelná i pro laika, který s trestním právem, ale ani s daňovou problematikou nepřišel nikdy do bližšího kontaktu.

Nejedná se toliko o teoretickou publikaci, která by se týkala daňových trestných činů. K tomu slouží již nespočet vysokoškolských učebnic. Naopak jde o knihu převážně praktickou.“

Celou recenzi si můžete přečíst na našem BLOGU.

Detaily

  • Objednací číslo: PP158
  • ISBN: 978-80-7400-800-9
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 01. 10. 2020
  • Typ publikace: Příručky
  • Počet stran: 312

Ke stažení