Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Trestní řád 7. vydání

Bez DPH: 6 354,55 Kč S DPH: 6 990,00 Kč
Autor:

Pavel Šámal a kol.

ISBN: 978-80-7400-465-0
Počet stran: 4720
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EVK16
Datum vydání: 18.6.2013
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Podrobný komentář k trestnímu řádu od renomovaného kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala vychází vzhledem k jeho rozsahu a způsobu zpracování v ediční řadě Velké komentáře.

Komentář reaguje na zásadní změny v oblasti trestního práva, neboť byl v rámci reformy trestního práva přijat nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) a také zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tyto zákony, tvořící ve spojení s již dříve přijatým zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže základní kameny trestního práva hmotného, našly samozřejmě svou odezvu i v trestním právu procesním.

Komentář je zpracován k právnímu stavu k 31. 12. 2012, autoři přihlédli ke všem novelizacím trestního řádu a v návaznosti na to doplnili a pozměnili komentář k jednotlivým novelizovaným i zcela novým ustanovením. Dále je text doplněn o novou publikovanou judikaturu.

Velký komentář k trestnímu řádu dobře poslouží praxi všech orgánů činných v trestním řízení, advokátům i celé právnické veřejnosti.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy