Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání

Bez DPH: 4 118,18 Kč S DPH: 4 530,00 Kč
Autor:

Šámal a kol.

ISBN: 978-80-7400-428-5
Počet stran: 3632
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EVK7
Datum vydání: 10.5.2012
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Cena je uvedena za oba díly !

Od prvního vydání velkého komentáře k trestnímu zákoníku uplynuly sice jen dva roky, avšak první vydání bylo přes potřebné dotisky již zcela rozebráno. Vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo k prvním novelizacím trestního zákoníku a nově i k přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, rozhodli se autoři podstatně doplnit, a zčásti i přepracovat, jednotlivé části komentáře tak, aby právnické veřejnosti sloužil i nadále v aktuální verzi.

Komentář reaguje na nedávné přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který přináší nejen zásadní koncepční změnu trestního práva, ale dovršuje i reformu trestního práva hmotného. Z dalších přijatých novelizací trestního zákoníku, které si vyžádaly aktualizaci komentáře, byla podstatná zejména změna, která implementovala některé předpisy Evropské unie, zejména v oblasti trestněprávní ochrany životního prostředí a v oblasti boje proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Novela dále změnila úplatkářské trestné činy, se snahou posílit nástroje proti korupci úředních osob a zvýšit transparentnost činnosti veřejné správy, a v neposlední řadě zpřesnila některá další ustanovení trestního zákoníku.

Druhé vydání velkého komentáře k trestnímu zákoníku by nemělo uniknout pozornosti specialistům působícím v oboru trestního práva. Tento velký komentář dále doporučujeme celé odborné právnické veřejnosti, včetně dalších profesí (policii, probační a mediační službě, vězeňské službě) a samozřejmě též studentům právnických fakult.


RECENZE: Přečtěte si recenzi komentáře k trestnímu zákoníku, kterou napsal JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.a byla uveřejněna v časopise Bulletin advokacie, číslo 6/2012, s. 49.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy