Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Tvorba obecně závazných vyhlášek. Praktický průvodce pro obce

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Furková, Matějková, Rosová

ISBN: 978-80-7400-470-4
Počet stran: 400
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP78
Datum vydání: 27.8.2013
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace si klade za cíl usnadnit orientaci v problematice ukládání povinností, zákazů či omezení formou obecně závazných vyhlášek tak, aby proces i konečný výsledek splňovaly všechny zákonné požadavky a obecná kritéria tvorby právních předpisů. Obsahem této příručky je výčet a popis jednotlivých věcných oblastí v podobě zákonných zmocnění k vydávání obecně závazných vyhlášek, doporučující požadavky na obsahovou i formální stránku těchto předpisů, jakož i vzory obecně závazných vyhlášek dle jednotlivých zákonných zmocnění.

Důraz je kladen na vysvětlení právní úpravy příslušné regulace s příklady správné i nesprávné praxe, včetně rozhodovací praxe Ústavního soudu, a dodržování legislativní formy vyhlášek. Cílem publikace není pokrýt veškeré praktické případy a právní výklady, ale věnovat se nejčastějším problémům či úskalím, se kterými se obce a města při tvorbě obecně závazných vyhlášek setkávají a ke kterým příručka nabízí řešení nebo vysvětlení.

Praktická příručka k obecně závazným vyhláškám je určena především pracovníkům, členům zastupitelstev a starostům obcí a měst, kteří se podílejí na přípravě, tvorbě, zpracování a konečném schvalování obecně závazných vyhlášek. Může však sloužit také další odborné i laické veřejnosti, která se o danou problematiku zajímá.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy