Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK A JINÝCH PRÁV V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ SE ZOHLEDNĚNÍM NOVELY A ROZHODOVACÍ PRAXE

23. září 2019 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.

Je partnerem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Specializuje se na restrukturalizace, insolvence a na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. Je zapsaným rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Vídeňského arbitrážního soudu (VIAC) a Londýnského arbitrážního soudu (LCIA). V oblasti insolvenčního práva rovněž publikuje a přednáší v České republice i v zahraničí. Je mimo jiné vedoucím autorem připravovaného komentáře k insolvenčnímu zákonu z edice velké komentáře Beck.

Obsah semináře


Základní informace
Představení posledních změn insolvenčního práva
Typy pohledávek a způsoby uplatnění pohledávek


Uplatnění pohledávek insolvenčním návrhem
Úpadek v judikatuře soudů se zaměřením na problematické aspekty
Podání insolvenčního návrhu
Uplatnění náhrady škody za nepodání insolvenčního návrhu vůči managementu

 
Přihlašované pohledávky a vyloučené pohledávky
Vymezení přihlašovaných pohledávek a jejich uplatnění, včetně složitých případů
Podřízené pohledávky – vymezení, oddlužovací novela a jiné případy
Regres a subrogace
Popření přihlašovaných pohledávek
Vyloučené pohledávky


Pohledávky přednostní
Vymezení přednostních pohledávek – jednotlivé typy pohledávek v detailu
Uplatnění přednostních pohledávek, včetně promlčení


Specifika zajištěného věřitele
Vymezení zajištěného věřitele a rozsahu zajištění
Proces vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli
Pohledávky SVJ a jiné aspekty související s jednotkami
Specifika postavení zajištěného věřitele v konkursu, reorganizaci a oddlužení


Smlouva o vzájemném plnění
Vymezení smlouvy o vzájemném plnění
Pohledávky ze smlouvy o vzájemném plnění


Nájemní a leasingové smlouvy


Výhrada vlastnického práva


Oddlužení – jeden aspekt tři názory
Minimální uspokojení věřitelů
Ochrana obydlí
Návod k zachování práv

 

 Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout komplexní přehled o problematice uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a postavení věřitelů v insolvenčním řízení. Autor zohlední poslední oddlužovací novelu a rozhodovací praxi insolvenčních soudů. Zaměří se mimo jiné na tyto otázky: 

 

- jaké pohledávky lze přihlásit a jaká je mechanika popření pravosti, výše a pořadí pohledávek
- jak je definován úpadek v judikatuře soudů a jaké jsou problematické aspekty
- jak využít možné odpovědnosti za nepodání insolvenčního návrhu
- které pohledávky jsou podřízené ve smyslu oddlužovací novely a jiných předpisů
- jak se chová regres a subrogace v insolvenčním řízení
- jaké pohledávky jsou vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení
- jaké pohledávky mají naopak přednostní postavení (včetně související otázky pohledávek ze smluv o vzájemném plnění) a jaké jsou svízele jejich uplatnění
- které pohledávky lze považovat za zajištěné pohledávky a co vše ovlivní proces vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli
- jak zajištěného věřitele ovlivní pohledávky SVJ
- jak se v insolvenčním řízení chovají nájemní a leasingové smlouvy
- jak uplatnit výhradu vlastnického práva
- co z oddlužovací novely může být relevantní pro hájení práv v oddlužení a jak práva uplatnit

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen odborné právnické veřejnosti, která se setkává s problematikou uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, a to zejména pro advokáty, podnikové právníky, pracovníky finančních institucí, insolvenční správce, jakož i zaměstnance státní správy.