Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Úvod do ekonomie pro střední školy, 2. vydání

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Robert Holman, Dana Pospíchalová

ISBN: 978-80-7179-304-5
Počet stran: 208
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: EU57
Datum vydání: 27.7.2012
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Ekonomie není pouhou směsicí poznatků o společnosti, je to vědecká disciplína, která vychází z poměrně nevelkého počtu zákonů lidského chování. Úvod do ekonomie odpovídá schopnostem a potřebám středoškoláků. Autoři minimalizovali grafický aparát a položili důraz na verbální výklad problémů. V učebnici jsou používány tři základní ekonomické modely - model nákladů a výnosů, poptávky a nabídky a model hranice produkčních možností.

Učební látka není pojata jako soustava pojmů, definic a pouček, ale jako soustava problémů, s nimiž se student může setkávat a v nichž by se měl umět orientovat. Je použita ilustrativní metoda výkladu, která intenzivně používá výukové příklady. Otázky a příklady na konci kapitol učí studenty aplikovat ekonomii na praktické ekonomické i hospodářsko-politické otázky. Ekonomické hry zase simulují směňování na trhu, studenti si tak mohou sami ověřit principy, podle nichž trhy fungují.

Druhé vydání této oblíbené učebnice zachovává původní strukturu kapitol i metodu výkladu ,přináší ale aktuální statistická data, která odrážejí současnou ekonomickou realitu.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy