Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Úvod do evropského práva. 6. vydání

Bez DPH: 681,82 Kč S DPH: 750,00 Kč
Autor:

Pavel Svoboda

ISBN: 978-80-7400-752-1
Počet stran: 472
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: MU41
Datum vydání: 13.9.2019
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Tato publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie. Jejím cílem je na relativně malém prostoru nastínit základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a stát se východiskem pro jeho následné hlubší studium. Toho má být dosaženo mj. odkazy na zásadnější práce v oboru evropského práva a na četnou judikaturu či přehledně strukturovaným a graficky přitažlivým vlastním textem.
Od předchozího vydání souvisejícího s rozšířením EU na 28 členských států díky přistoupení Chorvatska došlo v právu EU k mnoha změnám, vyvolaným mj. finanční krizí, migrační krizí, reformou unijního soudnictví atd., a proto nastal opět čas k novému vydání.

Klíčová slova

evropské právo
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy