Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Úvod do evropského práva 5. vydání

Bez DPH: 590,91 Kč S DPH: 650,00 Kč
Autor:

Pavel Svoboda

ISBN: 978-80-7400-488-9
Počet stran: 432
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: MU36
Datum vydání: 8.10.2013
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Již páté vydání úspěšné publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie.

Tato publikace:
* Na relativně malém prostoru nastiňuje základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a je tak východiskem pro jeho následné hlubší studium
* Obsahuje přehledně strukturovaný a graficky přitažlivý vlastní text, neopomíjí ani odkazy na četnou judikaturu a zásadnější práce z oboru evropského práva
* Umožňuje základní bezprostřední orientaci v právu EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a přijetí předpisů k jejímu provedení
* Zohledňuje rozšíření Evropské unie na 28 členských států po přistoupení Chorvatska

* Je určena především studentům právnických fakult a dalším zájemcům o obor evropského práva

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy