Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Úvod do podnikového hospodářství, 2. vydání

Bez DPH: 836,36 Kč S DPH: 920,00 Kč
Autor:

Gűnter Wöhe, Eva Kislingerová

ISBN: 978-80-7179-897-2
Počet stran: 960
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: EU41
Datum vydání: 19.11.2007
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Druhé české vydání nejrozšířenější učebnice podnikové ekonomiky v německy mluvících zemích. Změněné globální prostředí vyvolává potřebu adaptace podniků a aktivní využívání nových nástrojů tak, aby podniky nejen přežily, ale aby byly efektivní a fungovaly dlouhodobě. Svoji úlohu sehrávají i nové normy Evropské unie; asi nejvýrazněji je podniky pociťují v oblasti péče o životní prostředí, v oblasti účetnictví, Corporate Governance apod. Jak vývoj jednoznačně ukazuje, podniková ekonomika, resp. podnikové hospodářství jako samostatná vědní disciplína má své nezastupitelné místo a s postupem doby spíše nabývá na významu. Učebnice vysvětluje podnik v celém komplexu funkcí a činností, ukazuje na jejich vzájemnou provázanost a podmíněnost, upozorňuje i na možné třecí plochy, ale i na možnosti jejich překonání. Svým pojetím tak učebnice překračuje rámec pouhého teoretizování a přináší praktické návody, jak uspět v podmínkách tržního hospodářství.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy