Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ÚVOD DO PROBLEMATIKY IT SMLUV

8. prosince 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Mgr. Jana Sedláková

Zakladatelka advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL. Dlouhodobě se věnuje právu informačních technologií. Díky práci pro inovativní technologické společnosti se i její znalosti v oboru neustále posouvají a drží krok s rychle se měnícím světem IT. Pod jejím vedením získala SEDLAKOVA LEGAL ocenění jako doporučovaná kancelář v Právnické firmě roku 2019 pro kategorii právo informačních technologií a právo duševního vlastnictví.

 

Obsah semináře

Každá společnost nebo advokát se čas od času setká se smlouvou, která se týká software. Tyto smlouvy mohou mít mnoho podob, od licenční, přes smlouvy o implementaci, podpoře, údržbě, vývoji a další. Společně projdeme 5 základních smluvních typů včetně ochrany osobních údajů v IT. Vysvětlíme si, kdy se jaký smluvní typ uplatní, které smlouvy jdou vždy ruku v ruce a jak z pohledu dodavatele nebo odběratele můžete co nejlépe smlouvy uchopit. Budou popsány jednotlivé smluvní typy, ukážeme si nejčastější chyby, které v těchto smlouvách najdete a vysvětlíme si největší rizika na které je potřeba se jako dodavatel/odběratel zaměřit.


 

Základní termíny v právu IT


Smlouva o vývoji SW
Vývoj softwarového díla z pohledu OZ
Vymezení předmětu smlouvy
Specifika smlouvy o vývoji SW oproti ostatním smlouvám o dílo
Změnové řízení
Vady software


Licenční smlouva
Vymezení software jako autorského díla
Počítačový program, databáze
Základní licenční modely
Licence k software poskytovaném jako *aaS


Smlouva o implementaci


Servisní smlouva (SLA)


Zpracovatelská smlouva a problematika osobních údajů v IT smlouvách

Cíl semináře

Po skončení semináře budou účastníci vědět, jaké jsou základní smluvní typy v IT. Budou schopni sami zhodnotit rizika a problematické části nejčastějších smluv a orientovat se v právní terminologii v této oblasti.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je vhodný pro každého, kdo objednává nebo prodává softwarové řešení, pro manažery IT oddělení, kteří se chtějí orientovat v právní problematice své práce a pro právníky, kteří s IT právem začínají nebo si chtějí doplnit znalosti.