Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Věcná práva

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku

Autor:

Spáčil a kol.

ISBN: 978-80-7400-711-8
Počet stran: 336
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: AI19
Datum vydání: 25.9.2018
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Učebnice navazuje na úspěšnou učebnici rodinného práva z Nakladatelství C. H. Beck. Poskytuje celkový pohled a orientaci v problematice věcných práv a zabývá se i řešením nejasných právních otázek, které před teorii a praxi postavil nový občanský zákoník. Je rozdělena do tří částí. V první se podává výklad tradičních věcných práv (držba, vlastnické právo a jeho modifikace, věcná práva k věci cizí), samostatné kapitoly jsou věnovány pojmu „věc“ a soukromoprávní problematice staveb. Druhá část se zabývá katastrem nemovitostí a třetí část správou cizího majetku. Výklad je doplněn praktickými případy pro lepší pochopení látky, v poznámkách pod čarou se autoři věnují sporným otázkám, uvádějí literaturu a významnější judikaturu a doplňují výklad úvahami a informacemi sloužícími zájemcům o hlubší studium. Učebnice je určena především posluchačům právnických fakult, pro její praktický přesah a nové poznatky a řešení však bude užitečná i pro praktické právníky. To ostatně vyplývá i z toho, že její autoři zpravidla působí současně na právnických fakultách i v právní praxi, a to jim umožňuje podat výklad přihlížející k realitě právního a obchodního styku.

Kolektiv autorů

Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Bohumil Dvořák, Dušan Hrabánek, Michal Králík, Pavel Petr, Jan Petrov, Vlastimil Pihera, Psutka, Ronovská, Lenka Vrzalová

Klíčová slova

věcná práva, katastr nemovitostí, správa cizího majetku
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy