Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VELKÁ NOVELA ZOK: SRO a AS & Podíly a akcie, vlivné osoby, statutární orgány, valné hromady a rozdělení zisku po novele - přihlaste se na obě konference za zvýhodněnou cenu!

21. září 2021 9.00 – 19. října 2021 17.15
Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1 & Hotel Kings Court, U Obecního domu 660/3, Praha 1
Bez DPH: 16 500,00 Kč S DPH: 19 965,00 Kč
V ceně je zahrnut oběd ve formě tříchodového menu, drobné občerstvení včetně nápojů během celého dne a závěrečný goodbye drink. Dále blok a psací potřeby.

Řečníci a panelisté:

 

JUDr. Filip Cileček, předseda senátu Nejvyššího soudu

 

JUDr. Marek Doležal, předseda senátu Nejvyššího soudu

 

Mgr. Tomáš Doležil, Ph.D., LL.M. Eur., partner AK JŠK, Právník roku v oboru obchodní právo

 

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M., partner AK Skils

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D., odborná asistentka na katedře obchodního práva PF UK

 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, Of Counsel AK PRK Partners

 

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M., odborná asistentka na katedře obchodního práva PF UK

 

Mgr. Petr Kuhn, partner AK BADOKH

 

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M., partner AK KŠB, odborný asistent PF UP

 

JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M., Counsel/advokát AK Allen & Overy, moderátor konference

 

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., partner AK KŠB, Ústav státu a práva AV ČR

 

doc. JUDr. Ivana Štenglová, Cevro institut, katedra obchodního práva PF UK

 

JUDr. Petr Šuk, předseda senátu Nejvyššího soudu

 

Mgr. Prokop Verner, MBA, partner AK Allen & Overy

 

Program konference

 

Program konference VELKÁ NOVELA ZOK: SRO a AS:

 

08:00–09:00           registrace účastníků

 

09:00–09:10           zahájení konference

 

09:10–10:25           I. BLOK: Schvalovací kompetence valné hromady: převod podstatné části jmění a smlouva zakládající podíl na vlastních zdrojích

 

10:25–10:40           coffee break

 

10:40–11:55           II. BLOK: Druhy podílů v kapitálových společnostech a práva a povinnosti společníků - § 135 a 276 an. ZOK po novele

 

11:55–13:00           oběd

 

13:00–14:15           III. BLOK: Zvláštní druhy podílů v kapitálových společnostech a dohoda společníků (§ 135 a 276 an ZOK po novele)

 

14:15–14:30          coffee break

 

14:3015:45          IV. BLOK: Monistický systém - § 456 an. ZOK po novele

 

15.45-16.00           coffee break

 

16:0017:15          V. BLOK: Case study - rizika a příležitosti při strukturování transakcí po novele

 

17:15                      ukončení konference

 

 

 

 VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA www.beck-konference.cz 


Program konference VELKÁ NOVELA ZOK: Podíly a akcie, vlivné osoby, statutární orgány, valné hromady a rozdělení zisku po novele:

 

08:00–09:00           registrace účastníků

09:00–09:10           zahájení konference

09:10–10:25           I. BLOK: Věcná práva k podílům / akciím

10:25–10:40           coffee break

10:40–11:55           II. BLOK: Povinnosti vlivné osoby

11:55–13:00           oběd

13:00–14:15           III. BLOK: Povinnost člena statutárního orgánu, který přispěl k úpadku společnosti, plnit do majetkové podstaty (§ 66 ZOK po novele)

14:15–14:30          coffee break

14:3015:45          IV. BLOK: Zásady a pokyny valné hromady - § 195 (3) a 435 (3) ZOK po novele

15.45-16.00           coffee break

16:0017:15          V. BLOK: Rozdělení vlastních zdrojů - § 34, 35, 40, 161, 166 a 348 ZOK po novele

17:15                      ukončení konference


VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA www.beck-konference.cz

Cíl konference

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konference VELKÁ NOVELA ZOK: SRO a AS a VELKÁ NOVELA ZOK: Podíly a akcie, statutární orgány, valné hromady a rozdělení zisku po novele.


Přijďte načerpat bohaté zkušenosti a znalosti našich přednášejících a získejte zpětnou vazbu na Vámi kladené dotazy. Konference Nakladatelství C. H. Beck jsou jedinečným zážitkem a cenným zdrojem informací pro vaši praxi.


Mezi přednášejícími naleznete největší odborníky z oboru – nechybí zástupci soudcovského stavu a nejvýznamnější právní experti. Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme.

 

Velká novela zákona o obchodních korporacích se podstatným způsobem dotkne všech právních forem obchodních korporací a družstev. Přinese mimo jiné sjednocení českého právního řádu s právem EU, odstranění velkého množství výkladových nejasností i legislativních mezer a snížení administrativní a regulatorní zátěže pro podnikatele. Významným způsobem zasáhne akciové společnosti s monistickým systémem.

 

Novela vstoupila v účinnost 1. 1. 2021 a na uvedení zakladatelských právních jednání a společenských smluv do souladu s novelizovaným zněním zákona mají obchodní korporace a družstva čas do 1. 1. 2022.


Bohatým programem konference k velké novele ZOK Vás bude celý den provázet Jan Petrov.

Komu konferenci doporučujeme

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

Obchodní podmínky

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI:

Přihlášky přijímáme jen v písemné podobě. Přihlásit se můžete prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Konference, e-mailem (vendula.soukupova@beck.cz) anebo poštou (Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., Jungmannova 34, 110 00 Praha). V přihlášce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje.

Přihláška účastníka se stává závaznou dnem doručení do naší společnosti. Organizátor konference si vyhrazuje právo ukončit registraci účastníků před stanoveným termínem uzávěrky přihlášek, jestliže počet přihlášených účastníků přesáhne kapacitní možnosti. Zájemci budou evidovaní podle pořadí doručených přihlášek a přednost mají ti účastníci, kteří zašlou přihlášku dříve. Po přijetí přihlášky Vám zašleme do 7 pracovních dní informaci o způsobu úhrady účastnického poplatku na konferenci. Nejméně 7 dní před konáním konference obdrží všichni účastníci organizační pokyny, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedou v přihlášce. Přihlášením na konferenci dává účastník souhlas k vyhotovení obrazové dokumentace konference ze strany společnosti Nakladatelství C. H. Beck za účelem zdokumentování jejího průběhu.


PLATBA:

Po přijetí přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura na úhradu účastnického poplatku. Účastnický poplatek se považuje za uhrazený připsáním fakturované ceny konference na bankovní účet uvedený v zálohové faktuře. Úhrada je možná jen bankovním převodem. Nepřijímáme hotovost ani platební karty. V ceně konference je zahrnutý oběd a drobné občerstvení včetně nápojů v průběhu celého dne, dále blok a psací potřeby. Účastník, který účastnický poplatek neuhradí na náš bankovní účet nejpozději den před konáním konference, nebude na konferenci vpuštěn. Povinnost uhradit účastnický poplatek zůstává.


STORNO PODMÍNKY:

Jakékoliv změny a storna objednávek/přihlášek na konferenci přijímáme pouze písemně. Zrušit objednávku je možné v rámci storno podmínek: bez poplatku do 1. 6. 2021, v případě zrušení od 2. 6. do 30. 7. 2021 vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50 % z celé sumy konference včetně DPH, v případě zrušení účasti po 31. 7. 2021 vzniká povinnost uhradit 100 % z ceny poplatku za konferenci včetně DPH. Zvýhodněná cena vstupenky za obě konference je podmíněna účastí na obou konferencích. V případě, že se účastník nemůže na konferenci dostavit, může za sebe poslat náhradníka. Pokud bude konference zrušena ze strany společnosti, účastníkovi bude suma vrácena v plné výši.

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., jakožto organizátor konference si vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu takovýchto změn se na účastníka nevztahují žádné storno podmínky. Účastník, který účastnický poplatek neuhradí na náš bankovní účet nejpozději den před konáním konference, nebude na konferenci vpuštěn. Povinnost uhradit účastnický poplatek zůstává.


KONTAKTNÍ OSOBY

Vendula Soukupová

realizace seminářů

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz

Tel.: +420 273 139 223


Jana Beránková

marketing manager & organizátor konferencí

E-mail: jana.berankova@beck.cz

Tel: +420 735 174 871