Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Martin Janků, Jana Mikušová

ISBN: 978-80-7400-430-8
Počet stran: 296
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: MU34
Datum vydání: 4.5.2012
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Soutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku uplatňování norem regulujících veřejnou podporu v rámci pravidel hospodářské soutěže na jednotném trhu Evropské unie. Kniha se zabývá právní úpravou veřejných podpor z pohledu primární a sekundární evropské legislativy i české legislativy. Využívá přitom především poznatků z judikatury evropských soudů a rozhodovací praxe Komise EU, které jsou hlavní náplní této publikace.

Publikace je určena především studentům českých, ale i slovenských právnických a neprávnických fakult se zaměřením na evropská studia, mezinárodní vztahy, mezinárodní obchod a právo. Její obsah se dotýká i studia posluchačů ekonomických fakult se zájmem o oblast evropského hospodářského práva. Lze ji současně doporučit i zájemcům z řad odborné právnické veřejnosti, zabývající se oblastí práva soutěžního.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy