Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VIDEO-SEMINÁŘ: PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU A SOFTWARE AS A SERVICE (KE STAŽENÍ NAPOŘÁD)

Z pohodlí vašeho domova či kanceláře. NABÍZÍME ZCELA NOVĚ!!!
Bez DPH: 2 390,08 Kč S DPH: 2 892,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Mgr. Jiří Císek

Advokát, který se od roku 2016 specializuje na právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií, je činný na mnoha přednáškách, školeních a konferencích v těchto oblastech. V roce 2018 se stal inovativním právníkem roku vydavatelství Economia. V lednu 2020 otevřel advokátní kancelář se specializací na právo digitálních technologií. Více na www.akcisek.cz

Obsah semináře


Vážení klienti,


do našeho portfolia jsme nově zařadili formu video-semináře. Můžete si tak z pohodlí vašeho domova či kanceláře pustit záznam, který si přizpůsobíte dle vašich časových možností.

Video-seminář obsahuje 3 na sebe navazující díly po 30 minutách (tedy celkem 90 minut), které si můžete opakovaně pouštět, vracet se k nim a dělat si poznámky.

TUTO VERZI BUDETE MÍT K DISPOZICI PO STAŽENÍ NAPOŘÁD.

Součástí programu jsou samozřejmě i textové materiály, které obdržíte spolu s přístupem k videu.


OBSAH

Služby cloud computingu (cloudové služby) jsou dnes hojně využívanými nástroji z důvodu jejich nízkých pořizovacích nákladů, rychlosti možného nasazení, cross-platform kompatibility či vysoké míry škálovatelnosti a elasticity. Pro poskytovatele i příjemce těchto služeb však vyplývají z právních předpisů práva a povinnosti, kterých si nejsou vždy vědomi. Tento video-seminář poskytne vysvětlení základních pojmů cloud computing a Software as a Service, představí stěžejní právní rámec a upozorní na problémy, které mohou poskytovatelům nebo příjemcům cloud computingových služeb vzniknout. Součástí video-semináře je také text, ve kterém naleznete ukázky smluvních ujednání k této problematice. 

 

 

 


Přihlásit se můžete stejným způsobem jako u klasického semináře. Po zaplacení vám zašleme odkaz a instrukce k přihlášení. 

 

Věříme, že naše video-semináře vám poskytnou velmi efektivní metodu vzdělávání a umožní rychlé využití všech nových informací ve vaší každodenní praxi.


Obchodní podmínky

Objednávka

Objednávku k zakoupení videosemináře přijímáme pouze v písemné podobě a to prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Semináře (Videosemináře). V objednávce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje. Po provedení objednávky Vám bude zasláno potvrzení o jejím přijetí na email, který uvedete při registraci.

Platba

Zakoupení vidoesemináře se stává závazným dnem odeslání objednávky do naší společnosti. Po jejím přijetí Vám zašleme informaci o způsobu úhrady poplatku.

Storno podmínky

Po zaplacení objednávky nebude již možné ji stornovat.

Pronájem videa

Po zaplacení příslušné částky Vám zašleme instrukce pro přístup k videu a přístupové heslo. Video bude k dispozici po dobu 14ti dnů ode dne zaslání instrukcí pro přístup k videu. 

Stažení videa

Po zaplacení příslušné částky Vám zašleme instrukce pro stažení videa a heslo.

Ochrana osobních dat

Při objednávce jsou požadovány základní informace pro fakturaci. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018, a dále zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Další ustanovení

Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části video-semináře je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části video-semináře nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. ro. bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzení registračního formuláře na webu www.beck.cz.

Kontaktní osoby

Vendula Soukupová, email: vendula.soukupova@beck.cz

Markéta Foldynová, email: marketa.foldynova@beck.cz