Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VIDEO-SEMINÁŘ: MIMOSOUDNÍ RESTRUKTURALIZACE V AKTUÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A JEJÍ ALTERNATIVY (PRONÁJEM VIDEA NA 14 DNÍ)

Z pohodlí vašeho domova či kanceláře. NABÍZÍME ZCELA NOVĚ!!!
Bez DPH: 1 940,50 Kč S DPH: 2 348,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.

Je vedoucím restrukturalizační a insolvenční praxe v Allen & Overy. Během své kariéry zastupoval mezinárodní i lokální finanční instituce a další klienty v insolvenčních řízeních jakož i v rámci incidenčních sporů či akvizic majetku (včetně portfolií pohledávek). V rámci pracovních komisí Ministerstva spravedlnosti se podílí na implementaci Směrnice o restrukturalizaci a insolvenci a připravoval též část insolvenční legislativy reagující na pandemii COVID-19.
Je vedoucím kolektivu komentáře k insolvenčnímu zákonu a autorem řady komparativních publikací INSOL Europe a World Bank. Je členem redakční rady časopisu Eurofenix a Komorní listy, členem INSOL International E-News Update Committee, CERIL, Turnaround Management Association ČR a členem Sekce insolvenčního práva ČAK. 

Mgr. Ing. Jiří Rahm

Je advokátem Allen & Overy s více než osmi lety zkušeností v oblasti insolvenčního práva, mimo jiné i v rámci praxe u insolvenčního správce se zvláštním oprávněním. Je spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu se zaměřením na úpadek finančních institucí a přeshraniční aspekty. Je též autorem studií Světové banky a INSOL Europe. Společně s Petrem Sprinzem se podílel na přípravě covidové legislativy. 

Obsah semináře


Vážení klienti,


do našeho portfolia jsme nově zařadili formu video-semináře. Můžete si tak z pohodlí vašeho domova či kanceláře pustit záznam, který si přizpůsobíte dle vašich časových možností.

Video-seminář obsahuje 3 na sebe navazující díly (tedy celkem 137 minut), které si můžete opakovaně pouštět, vracet se k nim a dělat si poznámky.

TUTO VERZI SI BUDETE MOCI NEOMEZENĚ PŘEHRÁVAT PO DOBU 14 DNŮ.

Součástí programu jsou samozřejmě i textové materiály, které obdržíte spolu s přístupem k videu.


Pandemie koronaviru způsobila na straně celé řady podnikatelů finanční potíže. Video-seminář vás provede především komplexní problematikou mimoinsolvenční restrukturalizace, riziky jejího provedení a možnými alternativami. Autoři se zaměřují na otázku mimoinsolvenční odporovatelnosti jako riziku napadení dohody mezi dlužníkem a jeho věřitelem (věřiteli), jakož i na to, jak může zahájení insolvenčního řízení zamíchat s kartami aktérů. V tomto video-semináři se dozvíte i to nejpodstatnější z tzv. Lex covid justice I a II, na jehož přípravě se řečníci podíleli.OBSAH
Co způsobila pandemie koronaviru COVID-19 a jaká opatření byla přijata


Srovnání restrukturalizace a formálního insolvenčního řízení

 

Vybrané výhody a nevýhody restrukturalizace


Odporovatelnost právního jednání


Mimořádné moratorium jako nový prostředek k zajištění restrukturalizace


Reorganizace a prodejní konkurs


URČENO
Video-seminář je určen primárně pro advokáty a podnikové právníky, kteří se věnují problematice řešení vymáhání pohledávek, resp. insolvenčnímu právu. Současně je určen i těm, kteří se věnují investicím v tzv. distressových scénářích.

 

 

Přihlásit se můžete stejným způsobem jako u klasického semináře. Po zaplacení vám zašleme odkaz a instrukce k přihlášení.

 

Věříme, že naše video-semináře vám poskytnou velmi efektivní metodu vzdělávání a umožní rychlé využití všech nových informací ve vaší každodenní praxi.
Obchodní podmínky

Objednávka

Objednávku k zakoupení videosemináře přijímáme pouze v písemné podobě a to prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Semináře (Videosemináře). V objednávce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje. Po provedení objednávky Vám bude zasláno potvrzení o jejím přijetí na email, který uvedete při registraci.

Platba

Zakoupení vidoesemináře se stává závazným dnem odeslání objednávky do naší společnosti. Po jejím přijetí Vám zašleme informaci o způsobu úhrady poplatku.

Storno podmínky

Po zaplacení objednávky nebude již možné ji stornovat.

Pronájem videa

Po zaplacení příslušné částky Vám zašleme instrukce pro přístup k videu a přístupové heslo. Video bude k dispozici po dobu 14ti dnů ode dne zaslání instrukcí pro přístup k videu. 

Stažení videa

Po zaplacení příslušné částky Vám zašleme instrukce pro stažení videa a heslo.

Ochrana osobních dat

Při objednávce jsou požadovány základní informace pro fakturaci. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018, a dále zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Další ustanovení

Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části video-semináře je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části video-semináře nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. ro. bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzení registračního formuláře na webu www.beck.cz.

Kontaktní osoby

Vendula Soukupová, email: vendula.soukupova@beck.cz

Markéta Foldynová, email: marketa.foldynova@beck.cz