Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VIDEO-SEMINÁŘ: SMLOUVA O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ (KE STAŽENÍ NAPOŘÁD)

Z pohodlí vašeho domova či kanceláře. NABÍZÍME ZCELA NOVĚ!!!
Bez DPH: 3 540,00 Kč S DPH: 4 283,40 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Dr. Josef Černohlávek

Advokát (od r. 1997) a rozhodce se sídlem v Praze. Dlouhodobě se zaměřuje na právní aspekty stavebnictví. Jako advokát či rozhodce absolvoval velké množství soudních sporů mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími osobami, které se účastní výstavby. Je hlavním autorem knihy Právní spory ve stavebnictví a celé řady odborných článků se stavebně právní tematikou, které jsou zveřejněny např. na serverech stavebni-forum.cz nebo pravniprostor.cz. O těchto tématech také pravidelně přednáší. Je členem České společnosti pro stavební právo a rozhodcem zapsaným u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a dále u Vídeňské mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Více informací naleznete na https://www.advokatcernohlavek.cz/.

Obsah semináře

Vážení klienti,


do našeho portfolia jsme nově zařadili formu video-semináře. Můžete si tak z pohodlí vašeho domova či kanceláře pustit záznam, který si přizpůsobíte dle vašich časových možností.

Video-seminář obsahuje 5 na sebe navazujících dílů po 30 minutách (tedy celkem 150 minut obsahujících 18 tematických kapitol), které si můžete opakovaně pouštět, vracet se k nim a dělat si poznámky. 

TUTO VERZI BUDETE MÍT K DISPOZICI PO STAŽENÍ NAPOŘÁD.

Součástí programu jsou samozřejmě i textové materiály, které obdržíte spolu s přístupem k videu.


OBSAH

Seminář obsahuje rozbor obvyklých ustanovení stavební smlouvy o dílo a dává je do souvislostí s právní úpravou a judikaturou. Posluchači se tedy seznámí nejen s doporučenými ustanoveními smlouvy, ale i s právní úpravou daného problému obsaženou zpravidla v občanském zákoníku a často i s judikaturou, která se k projednávané otázce vztahuje. Seminář uvádí příklady celé řady praktických problémů, k nimž při výstavbě dochází, a lektor poté navrhuje, jak tyto problémy řešit ve smlouvě, resp. jak jim předejít či alespoň jak omezit jejich negativní následky. Mnohá z doporučovaných ustanovení se týkají případného porušování smlouvy zhotovitelem či objednatelem nebo vzniku neočekávaných okolností během výstavby. Přitom se vždy rozlišuje, jaká ustanovení jsou výhodná pro zhotovitele, a jaká naopak pro objednatele stavby.

 

OCHUTNÁVKA VIDEOSEMINÁŘE - klikněte


Přihlásit se můžete stejným způsobem, jako u klasického semináře. Po zaplacení vám zašleme odkaz a instrukce ke stažení.

 

Věříme, že naše video-semináře vám poskytnou velmi efektivní metodu vzdělávání a umožní rychlé využití všech nových informací ve vaší každodenní praxi.


Obchodní podmínky

Objednávka

Objednávku k zakoupení videosemináře přijímáme pouze v písemné podobě a to prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Semináře (Videosemináře). V objednávce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje. Po provedení objednávky Vám bude zasláno potvrzení o jejím přijetí na email, který uvedete při registraci.

Platba

Zakoupení vidoesemináře se stává závazným dnem odeslání objednávky do naší společnosti. Po jejím přijetí Vám zašleme informaci o způsobu úhrady poplatku.

Storno podmínky

Po zaplacení objednávky nebude již možné ji stornovat.

Pronájem videa

Po zaplacení příslušné částky Vám zašleme instrukce pro přístup k videu a přístupové heslo. Video bude k dispozici po dobu 14ti dnů ode dne zaslání instrukcí pro přístup k videu. 

Stažení videa

Po zaplacení příslušné částky Vám zašleme instrukce pro stažení videa a heslo.

Ochrana osobních dat

Při objednávce jsou požadovány základní informace pro fakturaci. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018, a dále zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Další ustanovení

Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části video-semináře je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části video-semináře nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzení registračního formuláře na webu www.beck.cz.

Kontaktní osoby

Vendula Soukupová, email: vendula.soukupova@beck.cz

Markéta Foldynová, email: marketa.foldynova@beck.cz