Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Běžná cena: 940,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 726,36 Kč S DPH: 799,00 Kč

Autor:

M.Bobek, P.Bříza, J.Komárek

ISBN: 978-80-7400-377-6
Počet stran: 640
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: BEP2
Datum vydání: 13.6.2011
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Sedm let po přistoupení České republiky k Evropské unii již právo EU ztratilo nádech aproximační exotiky. Stalo se realitou běžného dne, a to jak před českými soudy, tak dalšími státními orgány. Mladá česká právní praxe je nicméně zároveň postavena před řadu otázek týkajících se prolínání obou právních řádů, unijního a českého. Cílem publikace je provést praktikující právníky principy a procesem vnitrostátní aplikace práva EU.

Kniha nejenom podrobně rozebírá základy vnitrostátního působení unijního práva, jako jsou kupříkladu přímý účinek, souladný výklad, přednost unijního práva včetně otázek ústavnosti a ochrany základních práv, odpovědnost za škodu způsobenou porušením unijního práva aj. Detailní pozornost je také věnována dalším, méně probraným otázkám, které však v české aplikační praxi vyvstávají, jako je ku příkladu temporální působení práva EU na území nového členského státu či problémy plynoucí z více jazyčnosti unijních předpisů při jejich aplikaci českými orgány. Výklad vychází nejenom z detailního rozboru práva EU a především judikatury Soudního dvora, ale také z české judikatury a praxe správních orgánů při aplikaci unijního práva. Právě rozsahem a hloubkou zohlednění unijní a české aplikační praxe představuje publikace nepostradatelného průvodce každého českého právníka po jeho evropském osudu.Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy