Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VYBRANÉ PROBLÉMY STAVEB Z HLEDISKA SOUKROMÉHO PRÁVA

12. listopadu 2020 (9.00–12.30)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Působí jako docent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Člen vědecké rady téže fakulty, vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, advokát a Of Counsel v advokátní kanceláři Havel & Partners. Je rovněž členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády, pracovní skupiny Ministerstva dopravy pro legislativu, komise pro rekodifikaci soukromého práva na Slovensku a také sekce pro právo soukromé České advokátní komory. Přednáší také pro Justiční akademii ČR.
V letech 2007-2012 byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a poté členem komise zabývající se přípravou změnové legislativy a nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Byl rovněž členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy na Ministerstvu spravedlnosti.
Spolu s Filipem Melzerem hlavní redaktor a spoluautor nejrozsáhlejšího komentáře k novému občanskému zákoníku.

Obsah semináře

 

Stavba v režimu soukromého a veřejného (stavebního) práva


Stavba jako objekt obligačních a věcných práv


Součást stavby a příslušenství stavby


Stavba jako součást pozemku


Stavba na více pozemcích, přestavek, liniové stavby


Stavba na stavbě; stavba ve stavbě


Právo stavby a další právní tituly zřizování stavby na cizím pozemku 

Cíl semináře

Seminář prozkoumá a nabídne aplikační řešení některých problémů, které právní úprava staveb v novém občanském zákoníku přináší.