Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VYUŽITÍ LICENČNÍCH SMLUV PŘI TRANSFERU POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ DO PRAXE

3. prosince 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. David Karabec, MPA

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1988, kde také získal v roce1989 doktorský titul v oboru právo. Od roku 1996 působí jako advokát. Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice průmyslových a autorských práv, licencí, ochraně know-how a obchodního tajemství, nekalé soutěže, jakož i procesnímu zastupování klientů v těchto oblastech práva. V roce 1999 absolvoval Institut průmyslově právní výchovy ÚPV a v roce 2019 dokončil dvouleté specializační studium Master of public administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI), kde získal manažerský titul MPA. Aktuálně si doplňuje vzdělání postgraduálním studiem (LL.M.) alternativního řešení sporů (mimosoudní řešení sporů, mediace, arbitráž) v oblasti ochrany duševního vlastnictví. 

Obsah semináře

 

Úvod do problematiky licenčních smluv


Právní úprava


Souvislost s autorskými a průmyslovými právy


Praktické příklady užití licenčních smluv při transferu poznatků a technologií


Ochrana know-how a obchodního tajemství


Řešení sporů


Případová studie transferu technologií prostřednictvím licenční smlouvy

 

 

Cíl semináře

Seminář je zaměřený na právní zajištění transferu poznatků a technologií z výzkumného prostředí do komerční sféry. Je určený především členům realizačního týmu projektu, výzkumníkům a dalším zájemcům o oblast komercializace výsledků výzkumu. Účastníci si prohloubí své odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a využití licenčních smluv při transferu technologií do praxe, zejména patentů.