Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Vyvlastnění a ochrana investic

Běžná cena: 390,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 301,36 Kč S DPH: 331,50 Kč

Autor:

Barbora Vlachová

ISBN: 978-80-7400-708-8
Počet stran: 152
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP139
Datum vydání: 22.8.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace se zabývá ochranou a podporou zahraničních investic v kontextu vyvlastnění. Aktuálnosti tématu nahrává zejména vzrůstající počet investičních sporů mezi státy a zahraničními investory. Text čtenáře seznamuje se dvěma typy přístupů k odlišení zásahu do majetku investora. První vnímá problém především ze strany státu a jeho užitku z provedeného opatření, druhý naopak posuzuje situaci z hlediska investora, kdy stěžejní roli hraje efekt opatření státu na investici.

Autorka mapuje obsáhlou judikaturu i zahraniční literaturu k oběma přístupům. Nad rámec posouzení současného modelu tvořeného převážně dvoustrannými dohodami o podpoře a ochraně investic a analýze nové pravomoci Evropské unie při sjednávání mezinárodních smluv o ochraně investic s třetími státy za celou EU nabízí rovněž vlastní úvahy de lege ferenda.

Klíčová slova

vyvlastnění, ochrana investic, investiční spory
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy