Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VYVLASTNĚNÍ V PRAXI

7. března 2019 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 390,08 Kč S DPH: 5 312,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová

Působí v Praze jako samostatná advokátka. Vyučuje na Vysoké škole ekonomie a managementu na Newton College. Pravidelně publikuje v oblasti práva občanského, obchodního, finančního, správního a práva informačních technologií. Je autorkou komentáře k zákonu o vyvlastnění a publikace Vyvlastnění a ochrana investic.

Obsah semináře

Odlišení jednotlivých forem odnětí majetku


Druhy vyvlastnění


Podmínky vyvlastnění


Účely vyvlastnění dle zvláštních zákonů


Problematika určení náhrady za vyvlastnění


Vyvlastňovací řízení


Rozhodnutí o vyvlastnění


Zrušení vyvlastnění


Soudní přezkum rozhodnutí o vyvlastnění


Vyvlastnění dle zákona o urychlení výstavby


Přehled judikatury k jednotlivým tématům

 

Cíl semináře

Cílem semináře je blíže seznámit jeho účastníky s problematikou vyvlastnění v českém právu, a to především z praktického hlediska. Budou objasněny podmínky vyvlastnění a jeho účel. V rámci procesu vyvlastnění je kladen důraz na průběh vyvlastňovacího řízení, jakož i na rozhodnutí o vyvlastnění a možnost jeho přezkumu. V praxi musí být často rovněž podstupováno v souladu se zákonem o urychlení výstavby.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen zejména pro advokáty a podnikové právníky, pokud se při své praxi setkávají s problematikou vyvlastnění. Dále je vhodný i pro pracovníky vyvlastňovacích úřadů a jejich odvolacích orgánů. Účast lze rovněž doporučit i organizacím, které se při plnění svých úkolů potýkají s nutností vést vyvlastňovací řízení.