Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VYVLASTNĚNÍ - AKTUÁLNÍ PRAXE A JUDIKATURA

13. ledna 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D.

Působí v Praze jako advokátka. Vyučuje na Vysoké škole ekonomie a managementu a na Newton College. Pravidelně publikuje v oblasti práva občanského, obchodního, finančního, správního a práva informačních technologií. Je autorkou komentáře k zákonu o vyvlastnění a publikace Vyvlastnění a ochrana investic (C. H. BECK), jakož i dalších odborných článků.

Obsah semináře

Pojem vyvlastnění


Druhy vyvlastnění


Podmínky vyvlastnění


Účely vyvlastnění dle zvláštních zákonů


Náhrada za vyvlastnění


Vyvlastňovací řízení


Soudní přezkum rozhodnutí o vyvlastnění


Vyvlastnění dle zákona o urychlení výstavby


Poznatky z praxe vyvlastňovacích úřadů


Aktuální judikaturaCíl semináře

Cílem semináře je blíže seznámit jeho účastníky s problematikou vyvlastnění v českém právu, a to především z hlediska praxe vyvlastňovacích úřadů a aktuální judikatury. Budou objasněny podmínky vyvlastnění a jeho účely stanovené zvláštními zákony. V rámci procesu vyvlastnění je kladen důraz na průběh vyvlastňovacího řízení, jakož i na rozhodnutí o vyvlastnění a možnost jeho přezkumu. Budou rovněž vysvětleny rozdíly při vyvlastnění v režimu zákona o urychlení výstavby.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen zejména pro advokáty a podnikové právníky, pokud se při své praxi setkávají s problematikou vyvlastnění. Dále je vhodný i pro pracovníky vyvlastňovacích úřadů a jejich odvolacích orgánů. Účast lze rovněž doporučit i organizacím, které se při plnění svých úkolů potýkají s nutností vést vyvlastňovací řízení.