Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VYVLASTNĚNÍ PO NOVELE ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY

19. ledna 2021 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D.

Působí v Praze jako advokátka. Vyučuje na Vysoké škole ekonomie a managementu a na Newton College. Pravidelně publikuje v oblasti práva občanského, obchodního, finančního, správního a práva informačních technologií. Je autorkou komentáře k zákonu o vyvlastnění a publikace Vyvlastnění a ochrana investic, jakož i dalších odborných článků a publikací vztahujících se k této problematice.

Obsah semináře

 

Pojem vyvlastnění


Podmínky vyvlastnění


Účely vyvlastnění dle zvláštních zákonů


Náhrada za vyvlastnění


Vyvlastňovací řízení


Soudní přezkum rozhodnutí o vyvlastnění


Postup dle zákona o urychlení výstavby


Novela zákona o urychlení výstavby a její dopady


Poznatky z praxe vyvlastňovacích úřadů


Aktuální judikatura

 

 

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je blíže seznámit jeho účastníky s problematikou vyvlastnění v českém právu, a to především z hlediska praxe vyvlastňovacích úřadů a aktuální judikatury. Budou objasněny podmínky vyvlastnění a jeho účely stanovené zvláštními zákony. V rámci procesu vyvlastnění je kladen důraz na průběh vyvlastňovacího řízení, jakož i na rozhodnutí o vyvlastnění a možnost jeho přezkumu. Důraz bude kladen i rovněž na odchylky v případě, že se postupuje dle zákon o urychlení výstavby, a to zejména s ohledem na jeho poslední novelizaci.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen zejména pro advokáty a podnikové právníky, pokud se při své praxi setkávají s problematikou vyvlastnění. Dále je vhodný i pro pracovníky vyvlastňovacích úřadů a jejich odvolacích orgánů. Účast lze rovněž doporučit i organizacím, které se při plnění svých úkolů potýkají s nutností vést vyvlastňovací řízení.