Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

WEBINÁŘ: VYVLASTNĚNÍ PO NOVELE ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY

30. března 2021 (9.30–12.30)
Virtuální místnost
Bez DPH: 2 250,41 Kč S DPH: 2 723,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D.

Působí v Praze jako advokátka. Vyučuje na Vysoké škole ekonomie a managementu a na Newton College. Pravidelně publikuje v oblasti práva občanského, obchodního, finančního, správního a práva informačních technologií. Je autorkou komentáře k zákonu o vyvlastnění a publikace Vyvlastnění a ochrana investic, jakož i dalších odborných článků a publikací vztahujících se k této problematice.

Obsah semináře

Cíl webináře

Cílem webináře je blíže seznámit jeho účastníky s problematikou vyvlastnění v českém právu, a to především z hlediska praxe vyvlastňovacích úřadů a aktuální judikatury. Budou objasněny podmínky vyvlastnění a jeho účely stanovené zvláštními zákony. V rámci procesu vyvlastnění je kladen důraz na průběh vyvlastňovacího řízení, jakož i na rozhodnutí o vyvlastnění a možnost jeho přezkumu. Důraz bude kladen i rovněž na odchylky v případě, že se postupuje dle zákon o urychlení výstavby, a to zejména s ohledem na jeho poslední novelizaci. 

 

Anotace a časový harmonogram webináře 

Pojem vyvlastnění

Podmínky vyvlastnění

Vyvlastňovací řízení a soudní přezkum rozhodnutí o vyvlastnění

Postup dle zákona o urychlení výstavby

Novela zákona o urychlení výstavby a její dopady

Poznatky z praxe vyvlastňovacích úřadů

Aktuální judikatura

 

9:30 - 9:35 Úvod, slovo organizátora, představení lektora

9:35 - 10:30 I. ČÁST WEBINÁŘE

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 - 12:15 II. ČÁST WEBINÁŘE

12:15 - 12:30 Závěrečná část, shrnutí, diskuse

 

Určeno

Webinář je určen zejména pro advokáty a podnikové právníky, pokud se při své praxi setkávají s problematikou vyvlastnění. Dále je vhodný i pro pracovníky vyvlastňovacích úřadů a jejich odvolacích orgánů. Účast lze rovněž doporučit i organizacím, které se při plnění svých úkolů potýkají s nutností vést vyvlastňovací řízení.

 

DEN PŘED KONÁNÍM WEBINÁŘE OBDRŽÍTE POSTUP/INSTRUKCE JAK SE PŘIHLÁSIT, ODKAZ K PŘIHLÁŠENÍ DO VIRTUÁLNÍ MÍSTNOSTI A MATERIÁLY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. (Webinář probíhá v aplikaci Teams, kterou není nutné instalovat, přihlásíte se přes webové rozhraní).

 

SVÉ DOTAZY MŮŽETE POSÍLAT PŘEDEM NA marketa.foldynova@beck.cz. LEKTORKA JE ZOHLEDNÍ VE SVÉM VÝKLADU A ZODPOVÍ.

 

 

 

 

Obchodní podmínky

Objednávka
Objednávku webináře přijímáme pouze v písemné podobě a to prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Semináře. V objednávce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje. Po provedení objednávky Vám bude zasláno potvrzení o jejím přijetí na email, který uvedete při registraci.

Platba
Zakoupení webináře se stává závazným dnem odeslání objednávky do naší společnosti. Po jejím přijetí Vám zašleme informaci o způsobu úhrady poplatku. Po zaplacení webináře obdrží všichni přihlášení postup/instrukce k přihlášení ke konkrétnímu webináři, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce. Den před konáním obdrží všichni účastníci odkaz, na kterém se v den konání připojí do virtuální místnosti. Přihlášením na webinář dává účastník souhlas k vyhotovení zvukové a obrazové dokumentace webináře ze strany společnosti.

Storno podmínky
Po zaplacení objednávky nebude již možné ji stornovat. Pokud bude webinář zrušený ze strany společnosti, bude cena v plné výši vrácena zpět.

Ochrana osobních dat
Při objednávce jsou požadovány základní informace pro fakturaci. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018, a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Další ustanovení
Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.
Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části webináře je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části webináře nesmí být poskytována třetím stranám, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzení registračního formuláře na webu www.beck.cz.

Kontaktní osoby
Markéta Foldynová, email: marketa.foldynova@beck.cz

Vendula Soukupová, email: vendula.soukupova@beck.cz