Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VÝVOJ A IMPLEMENTACE SW S OHLEDEM NA PŘEDATELNOST DÍLA

9. června 2020 (9.00–12.30)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Jana Sedláková

Zakladatelka advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL. Dlouhodobě se věnuje právu informačních technologií. Díky práci pro inovativní technologické společnosti se i její znalosti v oboru neustále posouvají a drží krok s rychle se měnícím světem IT. Pod jejím vedením získala SEDLAKOVA LEGAL ocenění jako doporučovaná kancelář v Právnické firmě roku 2019 pro kategorii právo informačních technologií a právo duševního vlastnictví.

Obsah semináře

Pokud si necháváte navrhnout software na míru nebo pokud jste společnost, která se zabývá vývojem, je předatelnost hotového díla klíčová pro úspěch celého projektu. Správně nastavená smluvní dokumentace Vás celým procesem předání provede, zakotví klíčové milníky, které je nutné pro předání splnit a pomůže Vám i v případě, že dojde k problémům.

 

Úvod do právní problematiky SW
Smlouva o vývoji SW
Analýza a návrh architektury softwarového řešení
Vlastnické právo a převoditelnost software
Typy vývoje, projektové řízení
Akceptační kritéria a akceptační testy
Odpovědnost za komponenty třetích stran
Změnové řízení
Zajištění následné podpory a rozvoje software
Update, upgrade hotového sw (prevence před „sunsettingem” sw produktu)
Vady, záruka vs. Service Level Agreement (SLA)

 

Smlouva o implementaci
Řízení a milníky implementace
Akceptační testy
Smluvní úprava vzdálené implementace
Požadavky na provozní prostředí
Odpovědnost za vady
Nakládání s daty

 

 

Cíl semináře

Seminář účastníkům nabídne komplexní pohled na právní aspekty vývoje software s ohledem na jeho předatelnost. Účastníci budou schopni po skončení semináře identifikovat a mitigovat rizika spojená s předáváním software vytvořeného na míru.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je vhodný pro podnikové právníky, manažery zodpovědné za nákup software nebo firmy které se vývojem software zabývají. Rovněž pro advokáty, kteří se zabývají právem IT na pokročilejší úrovni.