Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VÝVOJ, NÁKUP A PRODEJ SOFTWARE

25. srpna 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Mgr. Jana Sedláková

Zakladatelka advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL. Dlouhodobě se věnuje právu informačních technologií. Díky práci pro inovativní technologické společnosti se i její znalosti v oboru neustále posouvají a drží krok s rychle se měnícím světem IT. Pod jejím vedením získala SEDLAKOVA LEGAL ocenění jako doporučovaná kancelář v Právnické firmě roku 2019 pro kategorii právo informačních technologií a právo duševního vlastnictví.

Obsah semináře

Pokud jste společnost, zaměřující se na vývoj a prodej software nebo pokud naopak softwarová řešení nakupujete, toto praktické hands-on školení Vám předá rady, jak na to. Seznámíte se podrobně s typy smluv, které budete potřebovat. Poradíme Vám, kde se nachází základní vyjednávací body těchto smluv a jak ošetřit rizika, vždy se zaměřením na obě strany transakce – tedy jak „nakupujícího“ tak „prodávajícího“. 

 

 

Smlouva o analýze a návrhu architektury řešení
Účel analýzy
Realizace analýzy a zásahy do prostředí objednatele
Interviews
Prototyping
Use-cases

 

Vývoj softwarového díla z pohledu OZ
Vymezení předmětu smlouvy
Waterfall vs. agilní vývoj
Akceptační kritéria a specifikace software
Změnové řízení
Akceptační testy
Vady software
Zajištění následné podpory a rozvoje software
Záruka vs. Service Level Agreement (SLA)

 

Licence k softwarovému dílu
Vymezení software jako autorského díla
Počítačový program
Databáze
Další autorská díla
Licenční modely (uživatelský, zařízení, další modely)
Další metody licencování software (SaaS, PaaS, IaaS)
Použitelné free and open-source modely

 

Smlouva o implementaci
Řízení a milníky implementace
Akceptační testy
Smluvní úprava vzdálené implementace
Požadavky na provozní prostředí
Odpovědnost za vady
Nakládání s daty

 

Servisní smlouva (SLA)
Servisní služby
Preventivní údržba x reaktivní údržba
Klasifikace incidentů
Reakční doba vs. doba pro odstranění
Standardy garantované dostupnosti
Požadavky na provozní prostředí
Povinnost aktualizací vs. zákaz aktualizací provozního prostředí
Update, upgrade vs. náhradní produkt (prevence před „sunsettingem” sw produktu)
Licenční ujednání k výsledkům customizace a drobného rozvoje v souvislosti s poskytováním servisních služeb
Support

 

Skončení základních smluv a jeho následkyCíl semináře

Přednášející si dává za úkol předat účastníkům znalosti a materiály potřebné k zasmluvnění transakcí týkajících se vývoje, nákupu a prodeje software. Po jeho absolvování budete schopni smluvně ošetřit klíčové body každé takové transakce, dokážete identifikovat rizika v těchto smlouvách a posílíte svou vyjednávací pozici.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je vhodný pro podnikové právníky a manažery firem, zaměřujících se na vývoj a prodej SW řešení. Dále také pro pracovníky, kteří mají nákup SW pro svou společnost na starosti a advokáty, kteří zajišťují tyto transakce pro své klienty.