Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

WEBINÁŘ: NÁHRADA ŠKODY

15. března 2021 (9.30–12.30)
Virtuální místnost
Bez DPH: 2 250,41 Kč S DPH: 2 723,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Mgr. Martin Pelikán

Zabývá se především komplexní právní úpravou závazkového práva a práva veřejných zakázek, a to včetně jejich vzájemných souvislostí. V tomto ohledu pravidelně publikuje v řadě odborných časopisů (například Bulletin advokacie, Veřejné zakázky v praxi, Statutární zástupce firmy aj.). Je spoluautorem monografie Náhrada škody v občanskoprávních a obchodních vztazích či Zajištění a utvrzení dluhu v praxi. Působí od roku 2012 v advokacii, kde poskytuje klientům ze soukromé i veřejné sféry právní poradenství především v oblasti soukromého práva a práva veřejných zakázek.

Obsah semináře

Cíl webináře

Posluchači budou seznámeni s komplexní právní úpravou náhrady škody podle občanského zákoníku a zákoníku práce, jakož i některých zvláštních právních předpisů (např. zákona o obchodních korporacích). Podstatná část semináře se bude věnovat základním předpokladům pro přiznání náhrady škody se specifiky pro podnikatelské prostředí. Vysvětlena bude koncepce náhrady škody s rozdílnými předpoklady při porušení zákonné a smluvní povinnosti. Stranou nezůstane ani možné ručení za škodu způsobenou třetí osobě členy orgánů obchodních společností či specifika škod způsobených zaměstnanci při plnění jejich pracovních povinností. Při výkladu budou zohledněny individuální zájmy účastníků semináře.

 

Anotace a časový harmonogram webináře

9:30 – 9:35 Úvod, slovo organizátora, představení lektora

9:35: 10:30 I. ČÁST

• základní přehled právní úpravy náhrady škody podle občanského zákoníku

• náhrada škody při porušení zákonné a smluvní povinnosti

• vybrané zvláštní oblasti náhrady škody

10:30 – 10:45 PŘESTÁVKA

10:45 – 12:15 II. ČÁST

• náhrada škody v pracovněprávních vztazích

• náhrada škody v oblasti veřejných zakázek

• předsmluvní odpovědnost

12:15 – 12:30 Závěrečná část, shrnutí, dotazy

 

Určeno

Webinář je určen odborníkům, zejména členům statutárních a kontrolních orgánů obchodních společností, pracovníkům obchodních a právních oddělení či pracovníkům veřejných institucí, stejně jako samostatným podnikatelům, podnikovým právníkům a advokátům, kteří se zajímají o danou problematiku.

 

DEN PŘED KONÁNÍM WEBINÁŘE OBDRŽÍTE POSTUP/INSTRUKCE JAK SE PŘIHLÁSIT, ODKAZ K PŘIHLÁŠENÍ DO VIRTUÁLNÍ MÍSTNOSTI A MATERIÁLY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. (Webinář probíhá v aplikaci Teams, kterou není nutné instalovat, přihlásíte se přes webové rozhraní).

 

SVÉ DOTAZY MŮŽETE POSÍLAT PŘEDEM NA marketa.foldynova@beck.cz. LEKTOR JE ZOHLEDNÍ VE SVÉM VÝKLADU A ZODPOVÍ.

 

 


Obchodní podmínky

Objednávka
Objednávku webináře přijímáme pouze v písemné podobě a to prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Semináře. V objednávce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje. Po provedení objednávky Vám bude zasláno potvrzení o jejím přijetí na email, který uvedete při registraci.

Platba
Zakoupení webináře se stává závazným dnem odeslání objednávky do naší společnosti. Po jejím přijetí Vám zašleme informaci o způsobu úhrady poplatku. Po zaplacení webináře obdrží všichni přihlášení postup/instrukce k přihlášení ke konkrétnímu webináři, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce. Den před konáním obdrží všichni účastníci odkaz, na kterém se v den konání připojí do virtuální místnosti. Přihlášením na webinář dává účastník souhlas k vyhotovení zvukové a obrazové dokumentace webináře ze strany společnosti.

Storno podmínky
Po zaplacení objednávky nebude již možné ji stornovat. Pokud bude webinář zrušený ze strany společnosti, bude cena v plné výši vrácena zpět.

Ochrana osobních dat
Při objednávce jsou požadovány základní informace pro fakturaci. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018, a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Další ustanovení
Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.
Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části webináře je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části webináře nesmí být poskytována třetím stranám, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzení registračního formuláře na webu www.beck.cz.

Kontaktní osoby
Markéta Foldynová, email: marketa.foldynova@beck.cz

Vendula Soukupová, email: vendula.soukupova@beck.cz