Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

WEBINÁŘ: NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE - DOVOLENÁ, SDÍLENÉ PRACOVNÍ MÍSTO A DORUČOVÁNÍ

9. prosince 2020 (9.30–12.30)
Virtuální místnost
Bez DPH: 2 250,41 Kč S DPH: 2 723,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.

Advokátka a of counsel společnosti bpv Braun Partners s.r.o. V rámci své advokátní praxe se dlouhodobě specializuje na poradenství v oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů. Věnuje se také publikační a lektorské činnosti. Pro oblast pracovního práva je JUDr. Lucie Kalašová doporučovaným odborníkem. JUDr. Lucie Kalašová i advokátní kancelář bpv Braun Partners s.r.o. jsou pravidelně uváděni v uznávaných ratingových publikacích Chambers Europe i Legal 500 EMEA.

Obsah semináře

Cíl webináře
Na webináři zacílíme na nejzajímavější změny z nedávné velké novely zákoníku práce. Probereme změny v oblasti dovolené, sdílené pracovní místo i již účinné změny v oblasti doručování písemností zaměstnanci i zaměstnavateli. Přednášející neopomene obohatit výklad o praktické rady, jak nejlépe vyřešit některé problematické otázky, se kterými se setkává ve své každodenní praxi.

 

Anotace a časový harmonogram webináře
9:30 - 9:35 Úvod, slovo organizátora, představení lektora
9:35 - 10:30 I. ČÁST
• Doručování podle zákoníku práce a sdílené pracovní místo
10:30 - 10:45 PŘESTÁVKA
10:45 - 12:15 II. ČÁST
• Novinky v právní úpravě týkající se dovolené
12:15 - 12:30 Závěrečná část, shrnutí, diskuse

 

Určeno
Webinář je určen pro všechny zaměstnavatele, vedoucí zaměstnance, personalisty, mzdové účetní ale i pro firemní právníky a advokáty, kteří chtějí v krátkém čase získat ucelené, praktické a aktuální informace o tomto tématu.

 

DEN PŘED KONÁNÍM WEBINÁŘE OBDRŽÍTE POSTUP/INSTRUKCE JAK SE PŘIHLÁSIT, ODKAZ K PŘIHLÁŠENÍ DO VIRTUÁLNÍ MÍSTNOSTI A MATERIÁLY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. (Webinář probíhá v aplikaci Teams, kterou není nutné instalovat, přihlásíte se přes webové rozhraní).  

 

Součástí webináře je také PPT prezentace, kterou obdržíte v elektronické podobě.

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky

Objednávka
Objednávku webináře přijímáme pouze v písemné podobě a to prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Semináře. V objednávce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje. Po provedení objednávky Vám bude zasláno potvrzení o jejím přijetí na email, který uvedete při registraci.

Platba
Zakoupení webináře se stává závazným dnem odeslání objednávky do naší společnosti. Po jejím přijetí Vám zašleme informaci o způsobu úhrady poplatku. Po zaplacení webináře obdrží všichni přihlášení postup/instrukce k přihlášení ke konkrétnímu webináři, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce. Den před konáním obdrží všichni účastníci odkaz, na kterém se v den konání připojí do virtuální místnosti. Přihlášením na webinář dává účastník souhlas k vyhotovení zvukové a obrazové dokumentace webináře ze strany společnosti.

Storno podmínky
Po zaplacení objednávky nebude již možné ji stornovat. Pokud bude webinář zrušený ze strany společnosti, bude cena v plné výši vrácena zpět.

Ochrana osobních dat
Při objednávce jsou požadovány základní informace pro fakturaci. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018, a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Další ustanovení
Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.
Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části webináře je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části webináře nesmí být poskytována třetím stranám, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzení registračního formuláře na webu www.beck.cz.

Kontaktní osoby
Markéta Foldynová, email: marketa.foldynova@beck.cz

Vendula Soukupová, email: vendula.soukupova@beck.cz