Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

WEBINÁŘ: OBCHODNÍ KORPORACE - PODÍLY, AKCIE, ROZDĚLENÍ ZISKU

11. května 2021 (9.30–12.30)
Virtuální místnost
Bez DPH: 2 415,70 Kč S DPH: 2 923,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M.

Problematikou obchodních korporací se zabývá dlouhodobě. Přednášel jako člen Katedry obchodního práva, později oddělení korporátního a insolvenčního práva na právnické fakultě v Plzni. V průběhu rekodifikace byl členem rekodifikační komise pro zákon o obchodních korporacích a v této oblasti též dlouhodobě publikuje ať už monografie, nebo v rámci autorského kolektivu poznámkových znění zákona o obchodních korporacích. Je členem redakční rady časopisu Právo, ekonomika, management vydávaného KEY Publishing, s. r. o. Dále časopisu Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, vydávaného STS Science Centre Ltd., London, UK. Korporátní právo, korporační správa a povinnosti členů orgánů jsou také většinovou náplní jeho advokátní praxe. Právě ze spojení akademické a praktické oblasti profesního života vznikají témata pro řadu přednášek a seminářů, které vede zejména ve vztahu k rekodifikaci soukromého práva

Obsah semináře

Cíl webináře

Cílem webináře je věnovat pozornost podílům ve společnosti, jejich druhům a právům s nimi spojených. Věnovat se budeme i druhů akcií a mezím zákonné úpravy při vytváření zvláštních druhů akcií. Podstatnou částí výkladu bude též problematika obsahu výročních zpráv a jejich významu po rozdělení podílu na zisku, případně zálohy na podíl na zisku.

 

Anotace a časový harmonogram webináře 

druhy podílů v obchodních korporacích
rozdělení zisku a podíl na zisku, zálohy na podíl na zisku
druhy akcií a zvláštní práva s nimi spojená
meze práv u zvláštních druhů akcií

 

9:30 - 9:35 Úvod, slovo organizátora, představení lektora

9:35 - 10:30 I. ČÁST WEBINÁŘE

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 - 12:15 II. ČÁST WEBINÁŘE

12:15 - 12:30 Závěrečná část, shrnutí, diskuse

 

Určeno

Webinář je vhodný pro advokáty, podnikové právníky, členy orgánů obchodních společností, zkrátka pro všechny, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou korporačního práva.

 

DEN PŘED KONÁNÍM WEBINÁŘE OBDRŽÍTE POSTUP/INSTRUKCE JAK SE PŘIHLÁSIT, ODKAZ K PŘIHLÁŠENÍ DO VIRTUÁLNÍ MÍSTNOSTI A MATERIÁLY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. (Webinář probíhá v aplikaci Teams, kterou není nutné instalovat, přihlásíte se přes webové rozhraní).

 

SVÉ DOTAZY MŮŽETE POSÍLAT PŘEDEM NA marketa.foldynova@beck.cz. LEKTOR JE ZOHLEDNÍ VE SVÉM VÝKLADU A ZODPOVÍ.

 

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky

Objednávka
Objednávku webináře přijímáme pouze v písemné podobě a to prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Semináře. V objednávce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje. Po provedení objednávky Vám bude zasláno potvrzení o jejím přijetí na email, který uvedete při registraci.

Platba
Zakoupení webináře se stává závazným dnem odeslání objednávky do naší společnosti. Po jejím přijetí Vám zašleme informaci o způsobu úhrady poplatku. Po zaplacení webináře obdrží všichni přihlášení postup/instrukce k přihlášení ke konkrétnímu webináři, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce. Den před konáním obdrží všichni účastníci odkaz, na kterém se v den konání připojí do virtuální místnosti. Přihlášením na webinář dává účastník souhlas k vyhotovení zvukové a obrazové dokumentace webináře ze strany společnosti.

Storno podmínky
Po zaplacení objednávky nebude již možné ji stornovat. Pokud bude webinář zrušený ze strany společnosti, bude cena v plné výši vrácena zpět.

Ochrana osobních dat
Při objednávce jsou požadovány základní informace pro fakturaci. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018, a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Další ustanovení
Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.
Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části webináře je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části webináře nesmí být poskytována třetím stranám, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzení registračního formuláře na webu www.beck.cz.

Kontaktní osoby
Markéta Foldynová, email: marketa.foldynova@beck.cz

Vendula Soukupová, email: vendula.soukupova@beck.cz