Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

WEBINÁŘ: REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY

10. listopadu 2020 (9.30–12.30)
Virtuální místnost
Bez DPH: 2 250,41 Kč S DPH: 2 723,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Mgr. Tereza Formanová

Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně a absolvovala stáže na Úřadě Evropské unie pro duševní vlastnictví ve Španělsku a na Evropském patentovém úřadě v Německu. Věnuje se právu duševního vlastnictví, zejména  právu ochranných známek a právu softwarovému. Na téma ochranných známek také časopisecky publikuje a přednáší.

Obsah semináře

Cíl webináře

Webinář je zaměřený na právní otázky spojené s registrací ochranných známek. Popíšeme si funkce ochranné známky a typy ochranných známek po posledních legislativních změnách, a jejich odlišnosti od jiných způsobů ochrany duševního vlastnictví. Zaměříme se na to, jak si poradit s výběrem ochranné známky, vymezením seznamu výrobků a služeb a územním rozsahem ochrany. Zvláštní pozornost budeme věnovat důležitosti rešerše na dostupnost známky a možným důsledkům její absence. Projdeme si způsoby přihlašování ochranných známek a průběh registrace a případného námitkového řízení. Na závěr se budeme krátce věnovat možnostem ochrany a vymáhání práv ze zaregistrované známky.

 

Anotace a časový harmonogram webináře

Pojem a funkce ochranné známky
Odlišení od jiných institutů ochrany v oblasti práva duševního vlastnictví                                                              
Typy ochranných známek
Možnosti územní ochrany
Seznam výrobků a služeb
Absolutní překážky zápisnosti
Relativní překážky zápisnosti
Rešerše na dostupnost známky
Podání přihlášky a průběh registrace
Námitky a koexistenční dohody
Udělení ochrany, sledování ochranných známek
Užívání ochranné známky, návrh na zrušení a neplatnost, porušení práv
Obnova ochranné známky

 

9:30 - 9:35 Úvod, slovo organizátora, představení lektora

9:35 - 10:30 I. ČÁST WEBINÁŘE

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 - 12:15 II. ČÁST WEBINÁŘE

12:15 - 12:30 Závěrečná část, shrnutí, diskuse

 

Určeno 

Seminář je vhodný pro právníky, kteří doposud nemají zkušenosti s registrací ochranných známek, pro podnikatele a zakladatele start-upů, kteří uvažují o ochraně názvů svých produktů.  

 

DEN PŘED KONÁNÍM WEBINÁŘE OBDRŽÍTE POSTUP/INSTRUKCE JAK SE PŘIHLÁSIT, ODKAZ K PŘIHLÁŠENÍ DO VIRTUÁLNÍ MÍSTNOSTI A MATERIÁLY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. (Webinář probíhá v aplikaci Teams, kterou není nutné instalovat, přihlásíte se přes webové rozhraní).  

 

Součástí webináře je také PPT prezentace, kterou obdržíte v elektronické podobě.

 

SVÉ DOTAZY MŮŽETE POSÍLAT PŘEDEM NA marketa.foldynova@beck.cz. LEKTORKA JE ZOHLEDNÍ VE SVÉM VÝKLADU A ZODPOVÍ.

 

Obchodní podmínky

Objednávka
Objednávku webináře přijímáme pouze v písemné podobě a to prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Semináře. V objednávce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje. Po provedení objednávky Vám bude zasláno potvrzení o jejím přijetí na email, který uvedete při registraci.

Platba
Zakoupení webináře se stává závazným dnem odeslání objednávky do naší společnosti. Po jejím přijetí Vám zašleme informaci o způsobu úhrady poplatku. Po zaplacení webináře obdrží všichni přihlášení postup/instrukce k přihlášení ke konkrétnímu webináři, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce. Den před konáním obdrží všichni účastníci odkaz, na kterém se v den konání připojí do virtuální místnosti. Přihlášením na webinář dává účastník souhlas k vyhotovení zvukové a obrazové dokumentace webináře ze strany společnosti.

Storno podmínky
Po zaplacení objednávky nebude již možné ji stornovat. Pokud bude webinář zrušený ze strany společnosti, bude cena v plné výši vrácena zpět.

Ochrana osobních dat
Při objednávce jsou požadovány základní informace pro fakturaci. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018, a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Další ustanovení
Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.
Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části webináře je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části webináře nesmí být poskytována třetím stranám, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzení registračního formuláře na webu www.beck.cz.

Kontaktní osoby
Markéta Foldynová, email: marketa.foldynova@beck.cz

Vendula Soukupová, email: vendula.soukupova@beck.cz