Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

WEBINÁŘ: PRAKTICKÉ OTÁZKY PŘI UZAVÍRÁNÍ ROZHODČÍCH DOLOŽEK V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

23. března 2021 (9.30–12.30)
Virtuální místnost
Bez DPH: 2 250,41 Kč S DPH: 2 723,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Mgr. Ondřej Čech, LL.M.

Působí jako seniorní advokát v advokátní kanceláři Zeiler Floyd Zadkovich ve Vídni. Ve své praxi se zaměřuje především na zastupování klientů při řešení sporů vznikajících v mezinárodním obchodě. Mezi jeho specializace patří zejména mezinárodní obchodní a investiční rozhodčí řízení a dále má rovněž bohaté zkušenosti se zastupováním finančních institucí v insolvenčních a trestních věcech. Před svým současným angažmá působil v pobočce mezinárodní advokátní kanceláři v Praze a vyučoval mezinárodní právo soukromé na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ondřej je absolventem Univerzity Karlovy a Columbia Law School s vyznamenáním.

Obsah semináře

Cíl webináře

Cílem webináře je zvýšit povědomí v otázkách spojených s mezinárodním rozhodčím řízením. Posluchač webináře by pak měl být schopen lépe posoudit dopad jednotlivých prvků rozhodčích doložek a kvalifikovaněji se tak rozhodovat o tom, zda a v jakém znění doložku do smlouvy zahrnout. 

 

Anotace a časový harmonogram webináře

Rozhodčí řízení je v mnoha oblastech mezinárodního obchodu stále preferovaným způsobem řešení sporů. Pokud na takový spor dojde, pak se z rozhodčí doložky stane jedno z nejdůležitějších ustanovení smlouvy. Je proto nutné při její přípravě zvažovat, jaké potenciální spory mohou ze smlouvy vzejít, a na základě těchto úvah činit rozhodnutí o jednotlivých parametrech doložky. Projdeme klíčové parametry rozhodčích doložek a zamyslíme se nad jejich dopadem na vedení případného sporu.

 

- srovnání nejpoužívanějších pravidel rozhodčích institucí

- srovnání Prahy a jejích alternativ jako místa konání rozhodčího řízení

- věcný rozsah doložky

- rozhodné právo v rozhodčím řízení

- sestavení rozhodčího senátu

- specifické procesní prvky rozhodčího řízení (vydání důkazů protistranou a výslech svědků)

- výkon rozhodčích nálezů

 

9:30 - 9:35 Úvod, slovo organizátora, představení lektora

9:35 - 10:30 I. ČÁST WEBINÁŘE

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 - 12:15 II. ČÁST WEBINÁŘE

12:15 - 12:30 Závěrečná část, shrnutí, diskuse

 

Určeno

Webinář je určen především pro advokáty a podnikové právníky, kteří se podílí na transakcích s mezinárodními prvky. Dále je webinář vhodný i pro advokáty zaměřující se na řešení sporů, kteří mají zájem se dozvědět více o mezinárodním rozhodčím řízení.

 

DEN PŘED KONÁNÍM WEBINÁŘE OBDRŽÍTE POSTUP/INSTRUKCE JAK SE PŘIHLÁSIT, ODKAZ K PŘIHLÁŠENÍ DO VIRTUÁLNÍ MÍSTNOSTI A MATERIÁLY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. (Webinář probíhá v aplikaci Teams, kterou není nutné instalovat, přihlásíte se přes webové rozhraní).

 

SVÉ DOTAZY MŮŽETE POSÍLAT PŘEDEM NA marketa.foldynova@beck.cz. LEKTOR JE ZOHLEDNÍ VE SVÉM VÝKLADU A ZODPOVÍ.

 

 

 

 


Obchodní podmínky

Objednávka
Objednávku webináře přijímáme pouze v písemné podobě a to prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Semináře. V objednávce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje. Po provedení objednávky Vám bude zasláno potvrzení o jejím přijetí na email, který uvedete při registraci.

Platba
Zakoupení webináře se stává závazným dnem odeslání objednávky do naší společnosti. Po jejím přijetí Vám zašleme informaci o způsobu úhrady poplatku. Po zaplacení webináře obdrží všichni přihlášení postup/instrukce k přihlášení ke konkrétnímu webináři, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce. Den před konáním obdrží všichni účastníci odkaz, na kterém se v den konání připojí do virtuální místnosti. Přihlášením na webinář dává účastník souhlas k vyhotovení zvukové a obrazové dokumentace webináře ze strany společnosti.

Storno podmínky
Po zaplacení objednávky nebude již možné ji stornovat. Pokud bude webinář zrušený ze strany společnosti, bude cena v plné výši vrácena zpět.

Ochrana osobních dat
Při objednávce jsou požadovány základní informace pro fakturaci. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018, a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Další ustanovení
Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.
Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části webináře je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části webináře nesmí být poskytována třetím stranám, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzení registračního formuláře na webu www.beck.cz.

Kontaktní osoby
Markéta Foldynová, email: marketa.foldynova@beck.cz

Vendula Soukupová, email: vendula.soukupova@beck.cz