Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

WEBINÁŘ: VYBRANÁ PROBLEMATIKA NÁJMU A NÁJEMNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITÝM VĚCEM

9. března 2021 (9.30–12.30)
Virtuální místnost
Bez DPH: 2 250,41 Kč S DPH: 2 723,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Mgr. Vladimír Syruček

Vedoucí autor publikace REALITNÍ PRÁVO - Nemovitosti v realitní praxi. Nemovitostní problematice se v rámci své odborné praxe aktivně věnuje od roku 1993, specializuje se zejména na řešení duplicitních vlastnictví, vyvlast­nění, stavby na cizím pozemku, věcná břemena a jejich ocenění. V těchto oblastech úzce spolupracuje s celou řadou advokátních, znaleckých a realitních kanceláří. Věnuje se též lektor­ské činnosti a rovněž spolupracuje s předními vydateli právnické odborné literatury. Je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Přednáší také na vysoké škole. 

Obsah semináře

Cíl webináře

Webinář bude zaměřen na praktické stránky nájmu a nájemních vztahů k nemovitostem, a to od zamyšlení pro výběr nájemního vztahu, přes související právní předpisy, po značně rozdílné dopady v praxi používaných synonym k jednotkám či obligačním vztahům a dále k rozdělení nájmu, co mají společné a v čem jsou specifika obecného nájmu, nájmu pro bytové potřeby a podnikatelského nájmu až po rozbor několika praktických případů se značným dopadem na jejich účastníky. Jako bonus je na závěr i připraven malý exkurz do daní ve vztahu k nájmu, a to na praktických případech. 

 

 

Anotace a časový harmonogram webináře

 

Úvod a zamyšlení
Právní jistota vs daňová výhodnost, aneb zvýšení právní jistoty se může daňově prodražit


Právní úprava
Právní předpisy související s nájmem aneb nevystačím si jen s Občanským zákoníkem


Drobnosti, které mohou způsobit nepříjemná překvapení
Pojmy vs. dojmy a jak je to správně. Kdy nepatrné rozdíly mezi bytem, ubytovací jednotkou či ateliérem, studiem mohou způsobit velké nepříjemnosti a nájem není ani pacht či výprosa


Rozdělení nájmu
Obecný, pro bytové potřeby a podnikatelský nájem ke společným pojmům a možnostem


Nájem pro bytové potřeby
Odlišnosti a specifika, zejména zakázaná ujednání a jistota


Podnikatelský nájem
Odlišnosti a specifika, zejména Označení provozovny a Převzetí zákaznické základny


Praktická upozornění
Rozbor několika praktických případů se značným dopadem na jejich účastníky. Podnájem části bytu, kolize více práv, věcná právo dopadající na nájemce, zaměstnanci a nájem


Exkurz: Daně a nájem
Praktické příklady

 

 

9:30 - 9:35 Úvod, slovo organizátora, představení lektora

9:35 - 10:30 I. ČÁST WEBINÁŘE

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 - 12:15 II. ČÁST WEBINÁŘE

12:15 - 12:30 Závěrečná část, shrnutí, diskuse

 

 DEN PŘED KONÁNÍM WEBINÁŘE OBDRŽÍTE POSTUP/INSTRUKCE JAK SE PŘIHLÁSIT, ODKAZ K PŘIHLÁŠENÍ DO VIRTUÁLNÍ MÍSTNOSTI A MATERIÁLY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. (Webinář probíhá v aplikaci Teams, kterou není nutné instalovat, přihlásíte se přes webové rozhraní).

 

SVÉ DOTAZY MŮŽETE POSÍLAT PŘEDEM NA marketa.foldynova@beck.cz. LEKTOR JE ZOHLEDNÍ VE SVÉM VÝKLADU A ZODPOVÍ.

 

 

 

 


Obchodní podmínky

Objednávka
Objednávku webináře přijímáme pouze v písemné podobě a to prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Semináře. V objednávce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje. Po provedení objednávky Vám bude zasláno potvrzení o jejím přijetí na email, který uvedete při registraci.

Platba
Zakoupení webináře se stává závazným dnem odeslání objednávky do naší společnosti. Po jejím přijetí Vám zašleme informaci o způsobu úhrady poplatku. Po zaplacení webináře obdrží všichni přihlášení postup/instrukce k přihlášení ke konkrétnímu webináři, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce. Den před konáním obdrží všichni účastníci odkaz, na kterém se v den konání připojí do virtuální místnosti. Přihlášením na webinář dává účastník souhlas k vyhotovení zvukové a obrazové dokumentace webináře ze strany společnosti.

Storno podmínky
Po zaplacení objednávky nebude již možné ji stornovat. Pokud bude webinář zrušený ze strany společnosti, bude cena v plné výši vrácena zpět.

Ochrana osobních dat
Při objednávce jsou požadovány základní informace pro fakturaci. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018, a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Další ustanovení
Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.
Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části webináře je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části webináře nesmí být poskytována třetím stranám, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzení registračního formuláře na webu www.beck.cz.

Kontaktní osoby
Markéta Foldynová, email: marketa.foldynova@beck.cz

Vendula Soukupová, email: vendula.soukupova@beck.cz