Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

WEBINÁŘ: ZNALECKÉ POSUDKY VE STAVEBNICTVÍ A NOVÉ ZNALECKÉ PRÁVO

11. února 2021 (9.30–12.30)
Virtuální místnost
Bez DPH: 2 250,41 Kč S DPH: 2 723,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Dr. Josef Černohlávek

Advokát (od r. 1997) a rozhodce se sídlem v Praze. Dlouhodobě se zaměřuje na právní aspekty stavebnictví. Jako advokát či rozhodce absolvoval velké množství soudních sporů mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími osobami, které se účastní výstavby. Je hlavním autorem knihy Právní spory ve stavebnictví a celé řady odborných článků se stavebně právní tematikou, které jsou zveřejněny např. na serverech stavebni-forum.cz nebo pravniprostor.cz. O těchto tématech také pravidelně přednáší. Je členem České společnosti pro stavební právo a rozhodcem zapsaným u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a dále u Vídeňské mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Více informací naleznete na https://www.advokatcernohlavek.cz/.

Obsah semináře

Cíl webináře

Webinář je zaměřen na praktické použití znaleckých posudků v civilním soudním řízení, a to zejména ve sporech, které se týkají stavebnictví. Přinese praktické právní informace potencionálním účastníkům civilních soudních sporů, v nichž hrají důležitou roli posudky znalce, a to zejména právníkům, ale i zaměstnancům stavebních a developerských společností, investorům z řad obcí a státních institucí, architektům, projektantům či samotným znalcům.

 

Anotace a časový harmonogram webináře

Webinář je zaměřen na použití znaleckých posudků ve stavebních sporech a na novou úpravu znaleckého práva účinnou od 1.1.2021, tj. na tyto předpisy:
- zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech,
- vyhláška č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti,
- vyhláška č. 504/2020 Sb. o znalečném,
- vyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví.


Budeme zabývat zejména těmito konkrétními tématy:

- použití znaleckých posudků v občanskoprávních sporech z hlediska účastníka řízení, a to zejména ve sporech, které se týkají stavebního díla
- správné zadání znaleckého posudku
- způsoby, jak soud získává informace od znalce: písemný posudek, výslech znalce, doplnění písemného posudku, revizní posudek
- hodnocení znaleckého posudku soudem
- možnosti kritiky nevyhovujícího posudku, časté vady znaleckých posudků
- nová právní úprava znaleckého práva účinná od 1.1.2021
- judikatura ke znaleckým posudkům a jejich hodnocení soudem

 

9:30 - 9:35 Úvod, slovo organizátora, představení lektora

9:35 - 10:30 I. ČÁST WEBINÁŘE

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 - 12:15 II. ČÁST WEBINÁŘE

12:15 - 12:30 Závěrečná část, shrnutí, diskuse

 

 

DEN PŘED KONÁNÍM WEBINÁŘE OBDRŽÍTE POSTUP/INSTRUKCE JAK SE PŘIHLÁSIT, ODKAZ K PŘIHLÁŠENÍ DO VIRTUÁLNÍ MÍSTNOSTI A MATERIÁLY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. (Webinář probíhá v aplikaci Teams, kterou není nutné instalovat, přihlásíte se přes webové rozhraní).

 

SVÉ DOTAZY MŮŽETE POSÍLAT PŘEDEM NA marketa.foldynova@beck.cz. LEKTOR JE ZOHLEDNÍ VE SVÉM VÝKLADU A ZODPOVÍ.

 

 

 

 


Obchodní podmínky

Objednávka
Objednávku webináře přijímáme pouze v písemné podobě a to prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Semináře. V objednávce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje. Po provedení objednávky Vám bude zasláno potvrzení o jejím přijetí na email, který uvedete při registraci.

Platba
Zakoupení webináře se stává závazným dnem odeslání objednávky do naší společnosti. Po jejím přijetí Vám zašleme informaci o způsobu úhrady poplatku. Po zaplacení webináře obdrží všichni přihlášení postup/instrukce k přihlášení ke konkrétnímu webináři, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce. Den před konáním obdrží všichni účastníci odkaz, na kterém se v den konání připojí do virtuální místnosti. Přihlášením na webinář dává účastník souhlas k vyhotovení zvukové a obrazové dokumentace webináře ze strany společnosti.

Storno podmínky
Po zaplacení objednávky nebude již možné ji stornovat. Pokud bude webinář zrušený ze strany společnosti, bude cena v plné výši vrácena zpět.

Ochrana osobních dat
Při objednávce jsou požadovány základní informace pro fakturaci. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018, a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Další ustanovení
Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.
Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části webináře je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části webináře nesmí být poskytována třetím stranám, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzení registračního formuláře na webu www.beck.cz.

Kontaktní osoby
Markéta Foldynová, email: marketa.foldynova@beck.cz

Vendula Soukupová, email: vendula.soukupova@beck.cz