Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

IT PRÁVO KOMPLEXNĚ (dvoudenní seminář s workshopem)

7. srpna 2019 9.00 – 8. srpna 2019 15.00
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 8 780,17 Kč S DPH: 10 624,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Jiří Císek

V roce 2016 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se IT právu a právu duševního vlastnictví. Je činný jako lektor, vystupuje na přednáškách, školeních a konferencích. V roce 2018 obdržel titul Inovativní právník roku. V advokátní kanceláři SEDLAKOVA LEGAL s. r. o. působí jako vedoucí oddělení IT a IP práva. Pod jeho vedením si kancelář vybudovala silné postavení v oblasti softwarového práva.

Mgr. Tereza Formanová

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia absolvovala stáže na Úřadě Evropské Unie pro duševní vlastnictví ve Španělsku a na Evropském patentovém úřadě v Německu. Jako advokátní koncipientka v kanceláři SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. se věnuje právu duševního vlastnictví, zejména právu ochranných známek, a softwarovému právu.

JUDr. Roman Tomek

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2015 složil advokátní zkoušky a od roku 2017 je trvale spolupracující advokát advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. Specializuje se na právo ochrany osobních údajů. Má bohaté zkušenosti v oblalsti auditů GDPR, v této oblasti se věnuje též lektorské a publikační činnosti. Od ledna 2018 je vedoucím oddělení ochrany osobních údajů. 

Mgr. David Šupej

Advokát, vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci trvalé spolupráce s advokátní kanceláří SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. působí v týmu softwarového práva a práva duševního vlastnictví, které v praxi navíc propojuje i s problematikou pracovního práva. V této oblasti také vede klientské semináře a věnuje se i publikační činnosti.

 

Mgr. Michaela Garajová

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své právní praxe u SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. se zaměřuje zejména na softwarové právo a právo duševního vlastnictví. Mimo to působí jako pomocník na katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde se zároveň věnuje doktorskému studiu v oboru mezinárodního práva soukromého se zaměřením na mezinárodní obchodní arbitráž. V této oblasti rovněž publikuje jak v České republice, tak v zahraničí.

Obsah semináře

1. DEN


ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA IT PROJEKTY (Mgr. Jiří Císek)

Budou vysvětlena specifika veřejných zakázek na IT projekty, zejména jak se jako zadavatel nedostat do vendor-lock a jak uchopit soutěž na následující podporu a údržbu software. Stěžejním tématem bude jednací řízení bez uveřejnění a změny zakázek v průběhu jejich realizace. Celý seminář bude podpořen aktuální rozhodovací praxí ÚOHS a NSS.

 

PŘÍPRAVA SMLOUVY NA VÝVOJ NEBO IMPLEMENTACI SW (Mgr. Tereza Formanová)

Workshop se zaměří na nejčastější problémy stran při nákupu a implementaci software se zaměřením na projektové řízení, vývoj, akceptaci a licencování. Cílem workshopu je na praktických příkladech vysvětlit, jak je možné upravit typické softwarové smlouvy tak, aby se nejčastějším problémům včas předešlo.

 

 

2. DEN


VÝVOJ A SPRÁVA SW A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (JUDr. Roman Tomek)

Při vývoji software či při jeho následné správě se vývojář či vývojářská společnost pravidelně dostávají do situací, kdy dochází ke zpracování osobních údajů. Ať už jednotliví účastníci těchto právních vztahů vystupují jako samostatní správci, společní správci či zpracovatelé, vždy je třeba tyto vztahy z pohledu ochrany osobních údajů řešit. V rámci tohoto bloku se dozvíte, jaké vztahy mezi jednotlivými osobami při procesu vývoje a správy software mohou vznikat, jaká jsou jejich specifika a jak je po právní stránce řešit, aby zpracování bylo v souladu s účinnou právní úpravou. Znalosti získané v tomto bloku Vám pomohu při nastavování právních vztahů ve Vašem podnikání, případně v podnikání Vašich klientů.

 

ÚPRAVA PRÁVNÍCH VZTAHŮ S VÝVOJÁŘI Z POHLEDU VÝVOJÁŘSKÝCH SPOLEČNOSTÍ (Mgr. David Šupej)

Pro vývojářské společnosti, ale i pro jejich zákazníky, je důležité, aby vývojářská společnost měla dostatečně upravena svá autorská majetková práva k softwarovým dílům, která následně prodává. Tento praktický seminář vysvětlí, jaké jsou právní možnosti spolupráce s vývojáři a jaká nejčastější úskalí takovou spolupráci doprovází. Nakonec budou účastníkům sdělena právní doporučení, jak spolupráci smluvně uchopit, aby vývojářské společnosti měli potřebná oprávnění ke svým produktům.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ V IT, ROZHODČÍ ŘÍZENÍ (Mgr. Michaela Garajová)

Soudní řešení sporů v IT je často zdlouhavé a nepředvídatelné, mj. z důvodu, že některé soudy nedisponují praktickými znalostmi v oblasti softwarového práva. Na tomto semináři bude vysvětleno, jak s pomocí vhodných doložek ve smlouvách lépe uchopit řešení sporů ze softwarových smluv. Budou vysvětleny eskalační procesy, výhody a nevýhody mediace a rozhodčího řízení a další možné způsoby řešení sporů.