Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

WORKSHOP: HOME OFFICE A FIREMNÍ BENEFITY V PRACOVNÍM PRÁVU

25. června 2019 (9.00–12.30)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Martin Kornel, Ph.D.

Je řídícím advokátem ve Frank Bold advokáti, s. r. o. Dříve působil jako člen představenstva a vrcholový manažer v několika velkých podnicích, kde od­povídal zejména za právní, personální a systémové otázky. Zároveň je vyuču­jícím na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a pravidelně vystupuje na odborných konferencích v ČR i zahraničí. Je autorem a spoluautorem desítek odborných článků a monografií. V praxi se specializuje na soukromé právo, především právo obchodních korporací a mezinárodního obcho­du, smluvní a pracovní právo. Pravidelně školí, publikuje odborné texty v oblasti ochrany osobních údajů a odpovídá za poskytová­ní právních služeb klientům v souvislosti s GDPR.

Obsah semináře

 

NA WORKSHOPU BUDEME POHLEDEM PRÁVNÍCH A DAŇOVÝCH ASPEKTŮ DISKUTOVAT O TĚCHTO TÉMATECH: 

 

Sjednávání benefitů nebo odměn ve smlouvě či stanovených vnitřním předpisem


Nediskriminační kritéria pro přiznání benefitů a odměn


Home office, pružná pracovní doba, dovolené navíc


Sickdays


Volnočasové benefity (cafeterie a podobně)


Závodní stravování a stravenky


Využití prostředků zaměstnavatele i pro soukromé účely (telefon, notebook, automobil)

 

Využití školek a dětských skupin


Příspěvky na penzijní a zdravotní připojištění


Vzdělávání zaměstnanců

 

 

 

Cíl semináře

Chcete nabídnout vašim zaměstnancům benefity? Je dobré vědět, jak je ve firmě právně nastavit – například zda zvolit cestu interního předpisu či si benefity upravovat přímo v pracovní smlouvě se zaměstnanci. Jak zaručit, aby benefity nemohly mít diskriminační charakter vůči některým zaměstnancům? Nebo jak si ošetřit, že benefit zůstane benefitem, a nebude možno jej nárokovat například po dobu výpovědní doby u výpovědi z důvodu porušování pracovní kázně? Pokud byste chtěli vašim zaměstnancům nabídnout jako benefit možnost využití kola nebo automobilu k pracovním i soukromým účelům, je dobré vědět, kam sahá vaše odpovědnost za škodu jako zaměstnavatele a co všechno je pracovním úrazem. Zskáte také informace o tom, jaké změny se plánují v oblasti dnes již velmi oblíbené možnosti homeoffice.

Komu seminář doporučujeme

Worshop je určen pro firemní právníky, HR manažery, personalisty, řídíčí manažery, majitele firem nebo jednatele společností. Také pro finanční ředitele, účetní a ekonomy.