Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Zahraničně obchodní politika ČR

Bez DPH: 627,27 Kč S DPH: 690,00 Kč
Autor:

Lenka Fojtíková

ISBN: 978-80-7400-128-4
Počet stran: 272
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK18
Datum vydání: 30.4.2009
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Zahraničně obchodní politika státu je praktickou disciplínou, která napomáhá ekonomickým subjektům tím, že vytváří institucionální podmínky pro realizaci obchodní výměny s dalšími zeměmi. Je tedy jedním z faktorů, který přímo působí a ovlivňuje úroveň a rozsah zahraničního obchodu. Čím větší je závislost jednotlivé země na zahraničním obchodě, tím větší vzniká pro tuto zemi potřeba a nutnost vytvářet kvalitní zahraniční politiku. Česká republika má sice výhodnou geografickou polohu uprostřed Evropy a rozvinutou průmyslovou výrobu, na druhé straně ale nedostatečné množství surovin a nerostných zdrojů, což ji předurčuje k tomu, aby zahraniční obchod byl hlavním zdrojem jejího ekonomického růstu.
Text je rozdělen do pěti kapitol, které na sebe obsahově i chronologicky navazují. První kapitola je zaměřena na teoretické vymezení problému - od obecného vymezení dvou základních směrů obchodní politiky, jejich nástrojů a historického náhledu na vývoj přes uplatňování těchto politik ve světové ekonomice až po zahraničně obchodní politiku českého státu. Následující kapitoly charakterizují zahraničně obchodní politiku naší země v historicky vymezených obdobích - od poválečného vývoje po pád železné opony a dále období transformace české ekonomiky. Ve čtvrté kapitole je charakterizováno období po vstupu ČR do Evropské unie - důsledky přijetí společné obchodní politiky, vývoj míry a tvaru otevřenosti české ekonomiky atd. Představena je rovněž česká proexportní politika. Pátá kapitola je věnována aktuálním trendům ve vývoji světového obchodu.
Jinými slovy, publikace obsahuje teoretickou, historickou i analytickou část a nastiňuje také budoucí možné trendy ve vývoji mezinárodní obchodní politiky.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu