Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva

Bez DPH: 381,82 Kč S DPH: 420,00 Kč
Autor:

Jan Kocina

ISBN: 978-80-7400-167-3
Počet stran: 144
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI49
Datum vydání: 28.1.2010
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Předkládaná publikace přináší ucelený pohled na institut zákazu konkurence ve světle minulé a současné právní úpravy a zabývá se jeho aktuálními problémy. Obsahuje také srovnání s právní úpravou platnou ve Spolkové republice Německo a Slovenské republice. Ve vazbě na zpracovávanou problematiku zákazu konkurence je zkoumána vzájemná podmíněnost norem práva soukromého s normami práva veřejného. Autor upozorňuje i na to, že při předpokládané rekodifi kaci občanského, obchodního a případně pracovního práva je nutné zvažovat veškeré právní i faktické souvislosti vážící se na právní úpravu zákazu konkurence. Kniha je zajímavá zejména svým mezioborovým přístupem k institutu zákazu konkurence a ocení ji proto nejen akademičtí pracovníci, ale i odborníci z praxe a studenti právnických fakult.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy