Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR

Bez DPH: 854,55 Kč S DPH: 940,00 Kč
Autor:

Michal Petr a kol.

ISBN: 978-80-7400-307-3
Počet stran: 640
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI42
Datum vydání: 12.5.2010
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace přináší komplexní pohled na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení v České republice, přičemž se zabývá jak otázkami aplikovatelného práva hmotného (tj. českého i unijního), tak procesního, včetně problematiky tzv. soukromého vymáhání soutěžního práva (private enforcement). Svým rozsahem i pojetím se tak jedná o unikátní projekt. Vedle popisu platného práva a jeho komparací s právním režimem v jiných jurisdikcích obsahuje především kritickou analýzu relevantní judikatury a aplikační praxe.
Záměrem autorů, kteří se začali soutěžním právem zabývat na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kteří však dnes mají zkušenosti i z podnikové sféry, legislativy či evropských institucí, bylo nabídnout čtenářům jak systematický vhled do teoretických základů soutěžního práva, tak odpovědi na praktické, v judikatuře mnohdy ještě neřešené otázky.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy