Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Základy odpovědnosti za správní delikty

Bez DPH: 627,27 Kč S DPH: 690,00 Kč
Autor:

Helena Prášková

ISBN: 978-80-7400-456-8
Počet stran: 448
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI67
Datum vydání: 12.2.2013
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace obsahuje podrobnou analýzu problémů uplatňování odpovědnosti za správní delikty, která dosud v novější literatuře na současném trhu chyběla. Jsou zde uvedeny základní prameny právní úpravy a výklad a řešení otázek časové, místní a osobní působnosti zákonů upravujících správní delikty. Detailně jsou rozebrány znaky přestupků, správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob, publikace obsahuje také rozbor jednotlivých hmotněprávních institutů (podmínky odpovědnosti, okolnosti vylučující protiprávnost, souběh správních deliktů, správní delikty trvající a pokračování ve správním deliktu, promlčení a důsledky smrti nebo zániku pachatele). Komplexní výklad se dotýká i vztahu správních deliktů k trestným činům a řešení praktických problémů, které jsou s tímto vztahem spojeny. Obsaženy jsou i bohaté odkazy na naší a zahraniční literaturu a odkazy na evropskou judikaturu, judikaturu Ústavního soudu i nejvyššího správního soudu.
Užití díla je doporučováno především široké odborné veřejnosti, ale také studujícím vysokých škol v pregraduálním i postgraduálním studiu. Publikace může být velmi dobře využita i pro legislativní účely, protože řeší komplexně řadu sporných otázek, které jsou mj. předmětem návrhu připravovaného nového zákona.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy