Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání

Bez DPH: 863,64 Kč S DPH: 950,00 Kč
Autor:

Martin Janků a kol.

ISBN: 978-80-7400-611-1
Počet stran: 576
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: MU39
Datum vydání: 30.9.2016
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Šesté vydání publikace „Základy práva pro posluchače neprávnických fakult a škol“ poskytuje ucelený pohled na české právo v kontextu s evropským (unijním) právním prostředím. Výklad je přizpůsoben potřebám výkladu základních právních pojmů a institutů, které jsou ke studiu platné právní úpravy nezbytným předpokladem či východiskem (základy teorie práva, základy ústavního pořádku). Toto doplněné vydání je textem, aktualizujícím předchozí vydání učebnice v roce 2012.
V první části učebnice jsou obsaženy kapitoly, dotýkající základů veřejného práva (právo ústavní, právo trestní, právní úprava veřejné správy) i soukromého práva (občanské právo, pracovní právo). Výklad je rozšířen historicko-politickým kontextem vztahu člověka/občana a státu v demokratickém státě definovaným jeho nezadatelnými lidskými právy
Druhá část učebnice se věnuje právnímu rámci podnikání. Přináší výklad jeho veřejnoprávního rámce (veřejné rejstříky, živnostenské právo, insolvenční právo či právní úprava hospodářské soutěže), ale zejména jeho soukromoprávního jádra daného závazkovým právem a korporačním právem – úpravou obchodních společností a družstev. Samostatná kapitola je věnována rovněž právní ochraně duševního vlastnictví a základům mimosoudního rozhodování sporů mezi podnikateli /rozhodčí řízení/.
Publikace je určena především studentům fakult a vysokých škol neprávnického zaměření, avšak poslouží i širší veřejnosti, snažící se získat znalosti o základech platného českého práva.

Kolektiv autorů

Bohumila Salachová, Jana Mervartová, Hana Kelblová, Radek Jurčík, Karel Marek, Dana Zapletalová, Blanka Baráková, Andrea Hrdličková

Klíčová slova

mezinárodní právo veřejné, mezinárodní organizace, obyvatelstvo, státní území
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy