Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 15. vydání

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Šíma, Suk

ISBN: 978-80-7400-663-0
Počet stran: 440
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: UT16
Datum vydání: 9.8.2017
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svým 15. vydání dovršuje již dvacátý rok své existence. Nové vydání se přidržuje tradičního osvědčeného schématu a v přiměřeném rozsahu přináší přehled a výklad právních institutů a právem upravených společenských vztahů ze všech významných oblastí práva ČR v jejich aktuální podobě. Jako každé předchozí vydání i nyní reflektuje významné legislativní změny, k nimž došlo od posledního vydání v červnu 2015. Změny se dotýkají především práva přestupkového, trestního a spotřebitelského, zaznamenány jsou také některé poznatky z interpretační i aplikační praxe občanského zákoníku, který nabyl účinnosti již 1. ledna 2014.
Autoři učebnice, profesí soudci, využívají k opakovaným aktualizacím díla především mnohaleté zkušenosti ze své aplikační praxe, která je nepochybně bohatým zdrojem poznatků, o něž se se čtenáři dělí. Vedle získaných praktických zkušeností jsou to i zkušenosti z jejich vysokoškolské pedagogické činnosti, které v dostatečné míře přispívají, zejména v případech výkladu některých komplikovaných právních předpisů, ke srozumitelnému a přístupnému výkladu problematických pasáží.
I nové vydání učebnice proto poskytne širokému okruhu zájemců komfortní a komplexní přehled základů práva ze všech zásadních odvětví práva, usnadní a přispěje k dobré orientaci v právním řádu České republiky.

Klíčová slova

právo ČR
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy