Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předpisy související. Komentář

Bez DPH: 800,00 Kč S DPH: 880,00 Kč
Autor:

Tvrdý, Bártová

ISBN: 978-80-7400-099-7
Počet stran: 516
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: TZK107
Datum vydání: 1.3.2009
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Autoři v předkládané publikaci komentují jak vlastní nový zákon proti „praní špinavých peněz“ a financování terorismu na základě zkušeností a praktických problémů s jeho používáním, tak i související změny v dalších zákonech a současně i praktické uplatňování nařízení ES o informacích o plátci doprovázejících bezhotovostní převody peněžních prostředků. Výklad přitom vychází ze zkušeností s uplatňováním předcházejícího zákona č. 61/1996 Sb., který byl novým zákonem č. 253/2008 Sb. od 1. 9. 2008 nahrazen. Komentář obsahuje také komplexní informaci o souvisejících právních předpisech ČR a ES a vedle toho i o mezinárodních smlouvách a dokumentech, z nichž tyto právní předpisy vycházejí.
Publikace je určena především zainteresované podnikatelské veřejnosti, zejména z oblasti tzv. „povinných osob“, ale své praktické uplatnění najde i u odborníků působících v trestní oblasti, včetně justice. Jako studijní pomůcka může dobře posloužit také studentům finančního a trestního práva.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu